Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(12. 8. 1961)


Úloha č. 131

Dr. Artur Mandler, Praha, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 4. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: b. Kg3, Ve8, Se5, Jc1, Jd5 (5), č. Kc2, Pe2 (2) – mat 4. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 125 (Ančin): Autorova intencia: 1.Dd5–g8! e4 2.Jf4 atď., 1...Kh1 2.Dg1+ atď., 1...Kh3 2.Dg3+ atď. Úlohu demolujú vedľajšie riešenia: 1.Df3, 1.De4. Odmenu dostane Ivan Garaj, Pruské č. 253, okr. Považská Bystrica. Oprava.


Vzad <<  >> Vpred