Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(19. 8. 1961)


Úloha č. 132

Talip Ch. Amirov, Nachodka, SSSR

Originál pre Smer

Mat 4. ťahom (3+2)Kontrolná notácia: b. Kb4, Vb8, Pa2 (3), č. Ka6, Pa7 (2) – mat 4. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 126 (Litvinov): 1.g6–g7! tempo Sc4 (Sd5–e6–f7–g8) 2.Sd3 (Se4–f5–g6–h7) Ka2 3.S:S mat, 1...Sa2 2.S~+ Sb1 3.D:b1 mat, 1...Sc2 2.D:c2 a3 3.Da2 mat, 1...Sd1 2.S~+ Ka2 3.g8D mat. – Odmenu neudeľujeme, lebo ani jeden riešiteľ neudal všetky varianty!


Potrápte sa!

Predkladáme vám na potrápenie malý oriešok: b. Ke1, Dd4, Vf2, Jd5, Pa4, b2, c2, c5, e2 (9), č. Kg8, Dg1, Vf8, Jg4, Sf1, Pa7, b7, f7, g7, h7 (10). Toto zdanlivo silné postavenie čierneho sa zrútilo po dvoch vtipných ťahoch bieleho. Nájdite ich. Riešenie.


Vzad <<  >> Vpred