Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(30. 9. 1961)


Úloha č. 138

Andrej Dikusarov, Novosibirsk, SSSR

Originál pre Smer

Mat 4. ťahom (5+1)Kontrolná notácia: b. Kh4, Vb3, Sa1, Sh7, Pb5 (5), č. Kf4 (1) – mat 4. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 132 (Amirov): 1.Kb4–c5! Ka5 2.Vb4 a6 3.Vb6 Ka4 4.V:a6 mat, 2...Ka6 3.Vb3 Ka5 4.Va3 mat.

Riešenie orieška z č. 67 – Smer: Notácia postavenia bola neúplná – chýbal čierny Pf7. Tým stratil oriešok vtipnú pointu: 1.Je7+ Kh8 2.V:f7! Odmenu získal Ondrej Trnavský, Detva–sídlisko G 31.


Oriešok

V postavení b. Kg2, Vd2, Sd1, Pa3, f2, g5, h4 (7), č. Ke7, Va2, Sc2, Pa4, d3, f7, g6 (7) ťahal biely 1.f2–f4?? Tento ťah sme označili dvoma otáznikmi. Zrejme biely urobil veľmi chybný ťah. Aby sme riešenie uľahčili, upozorňujeme zvlášť na výhodné postavenie čierneho strelca a pešiaka d3, ktoré kamene po chybnom ťahu bieleho "ožijú". Riešenie.


Vzad <<  >> Vpred