Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 7. 10. 1961)


Úloha č. 139

Ernst Boström, Fagersta, Švédsko

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Kf4, Da1, Vb2, Sd8 (4), č. Kb8, Je8, Pb7 (3) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 133 (Litvinov): 1.Kb8–a7! hr. 2.Db8+ Sf8 3.D:f8+ Sg8 4.D:g8 mat, 1...Sh~ 2.Dh2+ Sh7 3.Jg6+ Kg8 4.Da2 mat, 2...Sh5 (h3) 3.D:S+ Sh6 4.D:h6 mat, 2...Sh6 3.D:h6+ Sh7 4.Df6 mat. Odmenu dostane Stanislav Zábojník, Dubnica nad Nitrou 122, okr. Prievidza.


Vzad <<  >> Vpred