Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(18. 11. 1961)


Úloha č. 145

Inž. Ilja Mikan, Praha, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (3+4)Kontrolná notácia: b. Kd7, Dg1, Se8 (3), č. Kh3, Pe7, g5, h5 (4) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku zasielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 139 (Boström): Intencia: 1.Vb2–c2! tempo Jf6 (Jg7) 2.De5+ atď., 1...Jd6 2.Sb6 atď., 1...b6 2.Da6 atď., 1...Jc7 2.V:c7 atď. Vedľajšie riešenie 1.Dc1. Odmenu neudeľujeme, lebo ani jeden riešiteľ neudal plné riešenie.


O jednom pravidle

Jednému nášmu čitateľovi nie je jasné pravidlo o remíze pri hre 50 ťahov. V každom štádiu partie, zvlášť však v koncovke, má každý hráč právo žiadať skončenie partie matom do 50 ťahov. Keď hráč, ktorý je na ťahu, dokáže, že obe strany urobili najmenej 50 ťahov a nebrali ani jednu figúru, ani neurobili ťah pešiakom, rozhodca turnaja vyhlási partiu za skončenú remízou. Výnimka by mohla nastať, keby sa teoreticky preukázalo, že k vynúteniu matu treba viac ako 50 ťahov. Dosiaľ však sa taký prípad nevyskytol.


Vzad <<  >> Vpred