Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(25. 11. 1961)


Úloha č. 146

Leon Korski, Herzlija, Izrael

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (3+2)Kontrolná notácia: b. Kg2, Vd5, Sd1 (3), č. Kh4, Pg6 (2) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 140 (Inž. Mikan): Intencia: 1.Db4–e1 K:g2 2.De3 a 3.Df2 mat, 1...S:g2 2.Jh2+ Kf4 3.De5 mat. Vedľajšie riešenie: 1.Vf2+ atď.

Riešenie orieška Smer č. 83: 1.Ve4–d4!! Odmenu dostane Ján Kliment, Nový Smokovec.


Nezabúdajte na registráciu

Spoľahlivou evidenciou o stave a rozvoji šachového športu by mala byť registrácia šachistov. Žiaľ, na túto dôležitú povinnosť mnohé šachové oddiely v našom kraji zabúdajú. Výsledky stavu registrovaných šachistov nášho kraja svedčia o tom, že u nás šachy hrá iba niekoľko oddielov v najvyšších súťažiach, kde je registrácia povinná. Vieme však sami, že tomu v skutočnosti nie je tak. Trochu dobrej vôle činovníkov našich šachových oddielov a tento nepriaznivý stav môže byť zažehnaný. Šachisti, pamätajte na to!


Vzad <<  >> Vpred