Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 6. 1. 1962)


Úloha č. 152

Jakov G. Vladimirov, Moskva, SSSR

Originál pre Smer

Mat 4. ťahom (3+4)Kontrolná notácia: b. Kh6, Da4, Sb6 (3), č. Kb8, Vh8, Pb7, h7 (4) – mat 4. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 146 (Korski): 1.Sd1–h5! tempo g:h5 2.Kf3 Kh3 3.V:h5 mat, 1...g5 2.Sg6 Kg4 3.Vd4 mat, 2...g4 3.Vh5 mat. – Odmenu dostane Peter Szénásy, Zvolen.


IV. medzinárodný turnaj Smeru

Redakcia Smeru vypisuje pre rok 1962 medzinárodný problémový turnaj na troj– a viacťahové miniatúry. Rozhodcu oznámime dodatočne. – V turnaji konkurujú všetky originály, uverejnené v šachovej rubrike Smeru v roku 1962. Ceny: I. 150 Kčs, II. 100 Kčs, III. 50 Kčs, tri čestné uznania a tri pochvalné zmienky.

Zásielky do turnaja treba poslať na adresu vedúceho rubriky najneskoršie do 30. 6. 1962. Úlohy došlé po tomto termíne a všetky tie, ktoré nebudeme môcť uverejniť, autorom vrátime.


Vzad <<  >> Vpred