Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 2. 12. 1961)


Úloha č. 147

Zenon Lebelt, Lodž, Poľsko

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+2)Kontrolná notácia: b. Kg2, Vd5, Se1, Jd6 (4), č. Ke2, Pb3 (2) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 141 (Scotti): 1.c7–c8S! Kb8 2.Sb7 Ka7 3.b6+ Kb8 4.Sc7 mat, 1...Ka8 2.Sc7 Ka7 3.b6+ Ka8 4.Sb7 mat.

Riešenie opravy úlohy č. 125 (Ančin): 1.Vd6–d2! Odmenu dostane Jozef Major, Terany č. 76.


Polofinále preboru ČSSR jednotlivcov

Mesiac november bol bohatý na významné šachové udalosti. Prebiehali polofinálové turnaje preboru ČSSR jednotlivcov. Jeden z nich bol aj v našom kraji – v Ružomberku.

Hodnotný turnaj priniesol tento výsledok: 1.–2. dr. Alster a Kupka 9 b. (postupujú do finále preboru ČSSR), 3. Trmal 9 b. (najnižší bodový prepočet), 4.–5. Déneš, Novák 7,5 b., 6.–7. Ivančo, dr. Ujtelky 7 b., 8.–9. Jankovec, inž. Olexa 6,5 b., 10.–12. Skokan, Szirmai, Blaháček 5 b. O vyrovnanosti turnaja najlepšie svedčí výsledok. Nášho reprezentanta s. Ivanču zo Žiaru predsa len by sme radšej videli vyššie umiestneného.


Vzad <<  >> Vpred