Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(13. 12. 1961)


Úloha č. 148

Jurij A. Suškov, Leningrad, SSSR

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+1)

b) +čPh7Kontrolná notácia: b. Kb3, Vh3, Se1, Je3 (4), č. Kg1 (1) – mat 3. ťahom. Pozor! Dvojník: pri pridaní čierneho pešiaka na h7 vznikne nová úloha "mat 3. ťahom" s novým riešením. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 142 (Holm): 1...f2 2.Vg:b3 atď., 1...Sf1 2.Vg1 atď., 1.Vb2:b3! tempo f2 2.V:g2 atď. Odmenu dostane pionier Paľko Gažúr, Zvolen, Bystrický rad 1874.


Výnimka

Zo základného výcviku poznáme pravidlo, že dáma nevyhrá proti pešiakovi na predposlednom rade, ak je na stĺpci a, c, f, h a v jeho postupe k premene podporuje ho vlastný kráľ. Takéto postavenie je podľa pravidla remízové.

Dnes vás chceme upozorniť na jednu zaujímavú výnimku z tohto pravidla, ktorá je azda jediná a dá sa odôvodniť len výnimočným postavením dámy a kráľa.

Pokúste sa sami dokázať, že v postavení: b. Kh7, Dg7 (2), č. Kh1, Ph2 (2), vyhrá biely, ktorý je na ťahu, napriek tomu, že pravidlo hovorí o takýchto pozíciách, že sa končia remízou.


Vzad <<  >> Vpred