Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(27. 10. 1961)


Úloha č. 142

Helmer Holm, Sandviken, Švédsko

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (3+4)Kontrolná notácia: b. Ka3, Vb2, Vg3 (3), č. Ka1, Sg2, Pb3, f3 (4) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 136 (Amirov): 1.Sg2–h1 tempo Je5 2.S:e4 Jd7 3.Sg6 mat, 2...Jf7 3.Sc6 mat, 1...Jd4+ (Jg5+; Je2) 2.S:J e3 3.Sc6 mat. Vedľajšie riešenie: 1.Sf1.

Riešenie orieška z č. 75 Smer: 1...Vc8–a8 tempo 2.K:a8 Kc7 atď. Odmenu dostane Jozef Kysucký, Veľký Krtíš, Sídlisko č. 16.


Samomat

Je to podobne ako šachová úloha umele vytvorená šachová pozícia, v ktorej biely núti čierneho, aby mu (rozumej bielemu) dal mat.Samomat 4. ťahom (7+6)V postavení b. Ka8, Pa7, b7, d3, f7, g7, h7 (7), č. Kh3, Sh1, Pg2, g3, g4, h2 (6), cieľom bieleho hry bude prinútiť čierneho k ťahu g2–g1 mat, ktorým otvorí diagonálu svojmu strelcovi a dá mat bielemu kráľovi. Je to možné v štvrtom ťahu. Pozor! Aj v samomate je prvý na ťahu biely! Nepočíta sa do riešiteľskej súťaže. Zaujímala by nás však mienka riešiteľov o samomatoch.


Vzad <<  >> Vpred