Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 4. 11. 1961)


Úloha č. 143

Ondrej Badzik, Lučivná, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 4. ťahom (4+2)Kontrolná notácia: b. Kc2, Vb8, Jc1, Pa2 (4), č. Ka5, Pa7 (2) – mat 4. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 137 (inž. Šindler): 1.Kb4–c3! tempo b4+ 2.Kc4 b3 3.Kb4 b2 4.Jc3 mat, 1...b:a4 2.Kc2 a3 3.Vd3 Ka1 1.V:a3 mat, 2...Ka3 3.Vd4 Ka2 4.V:a4 mat.

Riešenie orieška z č. 77 Smer: 1.Je2!! f1D+ 2.Jg1+ K~ a pat! 1...f1S(J) 2.Jg1+ K~ 3.J:h3 remíza. Odmenu dostane Ivan Provazník, štud. domov VŠLD Zvolen.


Spomienka na Nimcoviča

K svetlým zjavom šachovej histórie nesporne patrí šachový majster ruského pôvodu Nimcovič. Známy je nielen vysokým šachovým majstrovstvom, ktoré dokazoval na mnohých šachových turnajoch, ale hlavne množstvom cenných teoretických prác zo šachovej hry, ktoré si zachovali význam až do dnešných dní.

Pripomenieme si ho ako veľkého majstra šachových kombinácií: b. Kg1, Vc4, Ve1, Pa2, b3, d5, f2, g2 (8), čVc8, Vh8, Pa6, b7, e3 (3). V tomto postavení Nimcovič čiernymi kameňmi rozhodol partiu vo svoj prospech v dvoch ťahoch! Na ťahu je čierny. Oriešok sa počíta do dnešnej riešiteľskej súťaže! Riešenie.


Vzad <<  >> Vpred