Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(23. 9. 1961)


Úloha č. 137

Inž. Ivan Šindler, Kyjov, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 4. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Kb4, Vd1, Ja4, Pa5 (4), č. Ka2, Pa6, b5 (3) – mat 4. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 131 (dr. Mandler): 1.Se5–a1 tempo e1D+ 2.V:e1 Kb1 3.Jb4 K:a1 4.Jcd3 mat, 2...Kd2 3.Je3 K:e1 4.Sc3 mat, 1...K~ 2.V:e2 K:c1 3.Sb2+ mat. Odmenu dostane I. Garaj, Bratislava, Mudroňova 68.


Čo by ste robili vy?

V postavení b. Kh1, Jc3, Ph2 (3), č. Kf3, Pf2, h3 (3) je biely skutočne v závideniahodnej situácii. Čierny neodvratne hrozí premenou svojho pešiaka f2 na dámu matovať bieleho. V takomto postavení iste mnohí by "hodili flintu do žita". Vyspelosť šachistu sa posudzuje aj podľa toho, ako sa vie vynájsť v zlej situácii. Milí riešitelia, čo by ste robili vy, keby ste boli na mieste bieleho v tomto postavení? Oznámte nám to, lebo je to súčasť dnešnej riešiteľskej súťaže. Riešenie.


Vzad <<  >> Vpred