Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(11. 11. 1961)


Úloha č. 144

Tungat R. Sarsenbekov, Celinograd, SSSR

Originál pre Smer

Mat 5. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Kd6, Va2, Sb8, Jc5 (4), č. Kc3, Pb4, c4 (3) – mat 5. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 138 (Dikusarov): 1.Sh7–g8! tempo Ke4 2.Kh5 Kf4 3.Sd5 Kf5 4.Vf3 mat, 1...Kf5 2.Vb4 Kg6 3.Ve4 Kh6 4.Ve6 mat, 3...Kf5 4.Sh7 mat. Odmenou neudeľujeme!

Riešenie orieška z č. 79 Smer: 1.f2–f4?? S:d1! 2.V:a2 s ďalším 3.d2 atď.


Oriešok pre pionierov

V našich pionierskych domoch sa už rozprúdila činnosť v šachových krúžkoch naplno. Mladí šachisti sa už iste naučili základné poučky o správnom postupe pri matovaní kráľa dvoma strelcami. Či ste sa to skutočne dobre naučili, milí pionieri, hneď vás vyskúšame.

Postavme si na šachovnicu toto postavenie: b. Kc5, Sc6, Sd6, Pa4 (4), č. Ka7, Pa5, a6, h3 (4). Skúste dať čiernemu mat v treťom ťahu. Riešenie nám pošlite a napíšte nám aj niečo o svojom šachovom krúžku. Jedného pioniera odmeníme šachovou knihou. Riešenie.


Vzad <<  >> Vpred