Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(21. 10. 1961)


Úloha č. 141

Louis Scotti, Grenoble, Francúzsko

Originál pre Smer

Mat 4. ťahom (5+1)Kontrolná notácia: b. Kh1, Sd8, Pa6, b5, c7 (5), č. Ka7 (1) – mat 4. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 135 (Pachman): 1.Vd1–c1! tempo g4 2.Vc2 g:h3 3.Jh2 Kh1 4.Jf3 h2 5.V:h2 mat, 2...g3 3.Kg4 Kh1 4.J:g3+ Kg1 5.Vg2 mat, 1...Kf2 2.Vc2+ Ke1 3.Je3 g4 4.Sf1 g3 5.Ve2 mat. Odmenu dostane J. Andrášik, Košice.

Oprava: Autor úlohy č. 125 A. Ančin opravuje svoju úlohu takto: b. Kh5, Dg7, Vd6, Je2 (4), č. Kh2, Sf2, Pe5 (3) – mat 3. ťahom. Úloha sa počíta do dnešnej riešiteľskej súťaže. Riešenie.


Vzad <<  >> Vpred