Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(14. 10. 1961)


Úloha č. 140

Inž. Ilja Mikan, Praha, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Kd6, Db4, Vg2, Jg4 (4), č. Kf3, Sh1, Ph4 (3) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29.

Riešenie úlohy č. 134 (Lindgren): 1.Kb4–b5! hr. 2.Db8+ K:b8 3.K:b6 a 4.Vg8 mat, 1...Ja8 2.D:a8+ K:a8 3.Kb6 atď., 1...Jc8 2.D:c8+ K:c8 3.Kb6 atď. Odmenu dostane Milan Selecký, Piešťany, Žilinská č. 1797.


Nepohodlný strelec

Prevaha kvality v koncovke musí byť dostatočná na výhru. K tomu však mnoho ráz treba hodne šachového dôvtipu a húževnatého boja. Boj veže proti strelcovi je v tomto ohľade zvlášť zaujímavý.

Presvedčte sa o tom na tomto závere: b. Kf6, Ve4 (2), č. Kg8, Sh3 (2). V tomto postavení vyhrá biely za predpokladu, že zoberie čiernemu strelca. Rozhodujúci je prvý ťah! Oriešok patrí do dnešnej riešiteľskej súťaže. Riešennie.


Vzad <<  >> Vpred