Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 5. 7. 1961)


Úloha č. 126

Viktor Litvinov, Pjatogorsk, SSSR

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Kh3, Dc1, Sb1, Pg6 (4), č. Ka1, Sb3, Pa4 (3) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 120 (Amirov): 1.Kf3–g3! tempo Kg5 2.Jh5 Kf5 3.Jg7+ Kg5 4.f4 mat, 2...K:h5 3.Kf4 Kh4 4.Vh6 mat. Odmenu za správne riešenie dostane Jozef Major, Terany č. 76.


Vzad <<  >> Vpred