Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(21. 6. 1961)


Úloha č. 124

Talip Ch. Amirov, Nachodka, SSSR

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+2)Kontrolná notácia: b. Ke6, Dg2, Jf2, Pg6 (4), č. Kh4, Ph5 (2) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 118 (Salai): 1.Dd7–d6! hr. 2.Da6 mat, 1...V~ 2.Da3+ Va4 3.b4 mat, 1...Vb3 2.Sd1 V~ 3.b4 mat, 2...Vb4 3.Da6 mat, 2...b4 3.Da6 mat, 2...V:b2 3.Da3 mat, 1...Va4 2.b4+ V:b4 3.Da6 mat, 1...Ka4 2.Sc2+ Vb3 3.Da3 mat, 2...Ka5 3.Da6 mat. Odmenu získava Ondrej Jankovič, Kociha.


Vzad <<  >> Vpred