Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(22. 7. 1961)


Úloha č. 128

Inž. Ilja Mikan, Praha, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+2)Kontrolná notácia: b. Kf1, Vc4, Jg2, Pc2 (4), č. Kh2, Pg4 (2) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu zasielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa z dnešnej rubriky odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 122 (inž. Mikan): 1.Kc4–d3! tempo Kc1 2.Dc6+ Kb1 3.Dh1 mat, ale tiež duál 2.Dh6+ a 3.Dh1 mat, 1...Va1 2.De6 Kc1 3.De1 mat, 1...Ka1 2.Df6 Kb1 3.Df1 mat. Odmenu dostane Ivan Garaj, Pruské, okres Pov. Bystrica.


Šach a matematika

S radosťou zaznamenávame veľký úspech známeho nášho šachistu s. Imricha Ivanču zo Žiaru nad Hronom, ktorý dosiahol vo významom medzinárodnom turnaji. Pri príležitosti 25–ročného jubilea fínskeho zväzu problémistov, prebiehal zvláštny problémový turnaj na úlohy s matematickým obsahom. V turnaji, v ktorom súťažilo 150 úloh od 42 autorov a zo 16 štátov, získal s. Ivančo dve čestné uznania a jedna jeho úloha bola odmenená pochvalou. Jedna z jeho odmenených úloh znela: Koľkými rôznymi spôsobmi dostane sa jazdec z poľa e4 na 16 ťahov na svoje pôvodné postavene? Riešenie: 232. 986. 365. 504.


Vzad <<  >> Vpred