Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.3.1994)


Problém č. 2722 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2723 – originál

Ivo Lebloch, Humenné

Mat 2. ťahom225. prvotina!

So začínajúcimi šachovými skladateľmi sa roztrhlo vrece: štvrtým tohoročným a dvesto dvadsiatym piatym v našej rubrike je študent psychológie I. ročníka Univerzity Komenského. Prišiel na bratislavský krúžok kompozičného šachu a doniesol asi 30 (!) pozícií. Nebolo treba ani opravovať, len odstrániť zopár prebytočných pešiakov a všetko bolo hotové. Hneď tú prvú dnes uverejňujeme a pripomíname, že obsahuje zdanlivú hru 1...Kf3 2.Sd1 mat (i keď ju autor priamo nezamýšľal). Skúsenejší autor č. 2723 uvádza malú zvodnosť 1.Vg7? s variantom 1...Df4 2.V:f4 mat, čo sa v riešení zmení. Riešenia oboch dvojťažiek pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2722 b. Kg1 Dc6 Vc3 Vd6 Sc2 Sf2 Jc5 Jf1 Pe3 f4 g3 (11), č. Ke2 Vd5 Pe6 (3); 2723 b. Ka3 De5 Va4 Va7 Sf1 (5), č. Kh4 Dg4 Ph6 (3); v oboch biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2708 a 2709 vyhrávajú: Tomáš Garaj, Mierová 341, 991 06 Želovce, Emil Hečko, Sládkovičova 323, 069 01 Snina a Ladislav Pasztor, Starohorská 1691, 963 01 Krupina.

Riešenie problému č. 2716 (Jankovič): Zdanlivé hry 1...V:c5, f:e5 2.S:c5, D:e5 mat, zvodnosť 1.Jb4? hrozí 2.Jc2 mat, 1...V:c5 K:c5 2.J:f5, D:e3 mat, 1...f4!, riešenie 1.Jf4 hrozí 2.Je6 mat, 1...f:e5, K:e5 2.J:f5, D:e3 mat. Veľmi dobrá trojfázová dvojťažka so špeciálnou kombináciou zámeny obrán a matov (v šiestich variantoch sa vystriedajú štyri obrany a štyri maty).

Riešenie problému č. 2717 (Jankovič): 1.Kd8 hrozí 2.J:d6+ Kd4 3.Jb5+ Ke4 4.D:e5+ K:e5 5.e8D mat, 1...J2c4 2.Jg3+ Kf4 3.D:f5+ S:f5 4.Jh5+ Ke4 5.d3 mat, 1...Jc8 2.Jc3+ Kd4 3.D:d5+ D:d5 4.Jb5+ Ke4 5.f3 mat. Päťťažka s jednotnými obeťami dámy a výraznou stratégiou (kritické ťahy Sb1 a Dh1), ale za osobitnú zmienku stoja aj tri modelové maty.


* * *

Anand – Jusupov

Holandský Wijk aan Zee bol v januári dejiskom osemfinálových zápasov turnaja kandidátov na titul MS (FIDE). V jednom z nich zvíťazil vynikajúci Ind Anand nad Rusom Jusupovom ľahko 4,5 : 2,5 – a takto vyzeralo jeho víťazstvo v 5. partii, najkratšej spomedzi všetkých osemfinálových: 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 d6 5.c3 f5 6.e:f5 S:f5 7.0-0 Sd3 8.Ve1 Se7 9.Sc2 S:c2 10.D:c2 Jf6 11.d4 0-0 12.d5 e4 13.Jg5 Je5 14.Je6 Dd7 15.Jd2! (po 15.J:f8 Dg4 čierny získa silný útok, napr. 16.h3 Jf3+ 17.Kf1 D:g2+ 18.K:g2 J:e1+ a čierny vyhrá) 15...e3 (k jasnej výhode bieleho viedlo 15...J:d5 16.J:f8 V:f8 17.J:e4 Dg4 18.Jg3) 16.V:e3 J:d5 17.J:f8 J:e3 18.D:h7+ K:f8 19.f:e3 (biely sa správne neulakomil na 19.Dh8+? Kf7 20.D:a8 J:g2! 21.K:g2 Dg4+ 22.Kf1 Dd1+ s večným šachom) 19...Ve8 20.e4 d5 21.Jb3 (mobilizácia síl je dôležitejšia ako pešiak) 21...d:e4 22.Se3 Sf6 23.Vf1 Jg4 24.Sd4 Dc6? (prehliadnutie v časovej tiesni, ale záchrana už nebola) 25.Sc5+ a čierny sa vzdal (25...Kf7 26.Dh5+ atď.)


Open Tatry 1994

Šachový klub ŠK Slovan Bratislava usporiada v dňoch 15.-22. októbra t. r. medzinárodný turnaj v praktickom šachu. Hrať sa bude v tatranskolomnickom hoteli Morava na 9 kôl švajčiarskym systémom. Očakáva sa účasť 120-200 hráčov. Bližšie informácie si možno vyžiadať na adrese Gustáv Šturc, Muškátová 8, 821 01 Bratislava – konečná lehota na prihlášky bude 31. júla. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred