Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.3.1994)


Problém č. 2716P. Jankovič

II. cena

Čs. šport 1963

Mat 2. ťahom


Problém č. 2717P. Jankovič

III. cena

Jub. Kofman 1984

Mat 5. ťahomDvakrát Jankovič

Náš jubilant patril svojho času k najlepším slovenským šachovým skladateľom. Už pred 31 rokmi zložil kvalitnú trojfázovú dvojťažku (so zdanlivými hrami 1...V:c5, f:e5 2.S:c5, D:e5 mat a zvodnosťou 1.Jb4?) a pred 10 rokmi prekvapil výbornou päťťažkou, ktorou získal vysoké vyznamenanie vo veľmi dobre obsadenom sovietskom turnaji (prezradíme 1.Kd8 s hrozbou 2.J:d6+ Kd4 3.Jb5+ Ke4 4.D:e5+ K:e5 5.e8D mat, hlavné varianty nasledujú po 1...J2c4 a 1...Jc8). Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2716 b. Ka2 Dg3 Sa3 Sd5 Jd3 Je7 Pb2 c5 e2 e5 (10), č. Kd4 Vc8 Vh6 Se3 Pb5 f5 f6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2717 b. Ke8 De6 Jb5 Jh5 Pb3 d2 e2 e7 f2 h3 (10), č. Ke4 Dh1 Vh2 Sb1 Jb2 Jb6 Pa5 c5 d5 d6 e5 f5 g5 g7 (14), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2703 a 2704 vyhrávajú: Ján Kochanik, 985 26 Málinec, Vladimír Kúth, Tr. SNP 16, 974 00 Banská Bystrica a Peter Vadovič, Azalková 2, 821 01 Bratislava.

Riešenie problému č. 2710 (Bušík): 1.K:b4 hrozí 2.Jb3 mat, 1...D:d2+, Dc5+, b:c4 2.V:d2, S:c5, V:c4 mat (po 1...De3 ide duál 2.f:e3 aj Sc5 mat). Autorom uvádzané zdanlivé hry 1...D:d2, e3 2.V:d2, Jf3 mat a zvodnosť 1.J:e4? Dd5! nemajú tematický význam.

Riešenie problému č. 2711 (Lebloch): Zvodnosti 1.Jf2?/Jc5? s hrozbou 2.Ve4 mat vedú k variantom 1...S:d3, Jc3 2.D:d3, d:c3 mat (1...e:d5 2.Db6 mat/ 1...f5 2.J:e6 mat, 1...f5!/1...e:d5!), ale v riešení je to ináč: 1.Jf6 e:d5, S:d3, Jc3 2.D:d5, Db6, D:c3 mat. Navyše zdanlivá hra je 1...e5 2.Sc5 mat.


Jubileum P. Jankoviča

9. marca t. r. sa dožíva v rodnej Kocihe (okr. Rimavská Sobota) svojich päťdesiatin šachový skladateľ a riešiteľ Pavol Jankovič. Po svojej prvotine, ktorú uverejnil ako 18-ročný, zložil síce pomerne neveľa (do 70) problémov, boli to však prevažne náročné a hodnotné mnohoťažky českej školy, takže v rokoch 1982-1984 bol dokonca majstrom Československa v tejto kategórii (predtým, v období 1964-1969, druhý na majstrovstvách Slovenska). Hoci v posledných rokoch o ňom takmer nebolo počuť, príjemne prekvapil 9. miestom na minuloročných medzinárodných majstrovstvách Slovenska v riešení. Skromnému pánovi učiteľovi v malej juhoslovenskej obci želáme do ďalších rokov dobré zdravie a ešte veľa šachových úspechov!

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude dnes v piatok 4. marca t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť 275. (-kh)


* * *

Kasparov o Karpovovi

"Keď sa dnes ohliadnem do minulosti, myslím si, že Karpov pocítil nebezpečenstvo ešte r. 1978, keď som ako 15-ročný dosiahol úroveň najvyššej ligy majstrovstiev krajiny. Nič podobného sa predtým nestalo! Nebol som vtedy ešte medzinárodným majstrom. – Pre šampióna to musel byť seriózny signál, hoci v tom čase bol pohltený súbojom s Korčným: o ďalšom možnom súperovi nerozmýšľal. No mnohí spozorovali, že Karpov náhle prestal spomínať moje meno vo svojich interview, keď prišla reč na perspektívnych mladých šachistov. – Vtedy som ešte naivne predpokladal, že všetky problémy sa riešia za šachovnicou, v čestnom športovom boji..." (Ide o úryvok prekladu z knihy Kasparova Bezlimitnyj pojedinok, ktorý uvádza najnovšie číslo slovenského mesačníka ŠACHprofil. Pokračovanie veľmi zaujímavého čítania bude v nasledujúcom, februárovom čísle.)


Vzad <<  >> Vpred