Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.2.1994)


Problém č. 2710 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 2. ťahom


Problém č. 2711 – originál

Ivo Lebloch, Humenné

Mat 2. ťahomZdanlivé hry a zvodnosti

Za zdanlivú hru v dvojťažke sa pokladá ťah čierneho zo základného postavenia a po ňom nasledujúci mat, ale len za predpokladu, že takýto variant nie je možný v ďalšej fáze. Pod zvodnosťou sa rozumie prvý ťah, ktorý síce nevedie k cieľu, ale obsahuje varianty od ďalšej fázy. – Toľko na úvod, resp. na zopakovanie pre menej skúsených riešiteľov. Autori oboch dnešných dvojťažiek uvádzajú po dvoch zdanlivých hrách a jednej zvodnosti (1.Jc5?, resp. 1.J:e4?). Bude to v súlade s uvedenými definíciami? Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2710 b. Kb3 Vc2 Sc6 Sd6 Jc4 Jd2 Pe2 f2 g4 (9), č. Kd4 Dg5 Pb4 b5 e4 f6 (6); 2711 b. Kg2 Db3 Ve2 Sd5 Sd6 Je4 Pd2 d3 (8), č. Kd4 Sa6 Ja2 Pe6 f7 g4 (6); v oboch začne biely a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2696 a 2697 vyhrávajú: Jana Bérešová, Hlboká 7, 934 01 Levice, Marian Červenka, Starhradská 6, 851 05 Bratislava a Ľuboš Kekely, Dubová 27, 010 01 Žilina.

Riešenie problému č. 2705 (Lačný a Gvozdják): 1. zvodnosť 1.D:e2? hrozí 2.Jd3 mat, 1...Kd4, Kf4 2.D:f6, D:d6 mat, 1...S:e6!, 2. zvodnosť 1.S:g4? hrozí 2.D:f6 mat, 1...Kd4, Kf4 2.D:d6, Jd3 mat, 1...Sf5!, riešenie 1.Je4 hrozí 2.D:d6 mat, 1...Kd4, Kf4 2.Jd3, D:f6 mat. Ak porovnáme hrozbové maty s variantovými, dostaneme schému ABC-BCA-CAB, teda "totálnu hrozbovú Lačného tému". Autorom sa podarilo spracovať tento veľmi náročný námet ako prvým bez dvojníkov – je to ďalší veľký tvorivý úspech slovenských skladateľov v oblasti cyklických zámen (i keď niektorí estéti budú namietať proti "hrubým" zvodnostiam).

Riešenie problému č. 2706 (Labai a Gvozdják): Zvodnosť 1.Da4? tempo, 1...Kh4, Jd4~, Kf2, Jf6~ 2.Jf5, Df3, Je4, Dg4 mat, 1...Jh5! riešenie 1.Df:e7 tempo a po tých istých obranách v poradí 2.Dg4, Jf5, Df3, Je4 mat. Lačného téma v štyroch variantoch uskutočnená pomocou dôvtipného mechanizmu odcláňania dámskych línií a väzieb po ťahoch kráľa. Je zaujímavé sledovať, ako sa v obsahu uplatní "optická" os symetrie b8-h2.


Nové poradia šachistov

Medzinárodná šachová federácia FIDE vydáva dva razy do roka bodové poradia praktických šachistov, tzv. rejtingy, resp. ELO-listiny. Najnovšia listina, platná od 1.1.1994, je opäť neúplná, keďže v nej chýbajú "rebelovia" G. Kasparov a N. Short. Uvádzame mená prvých pätnástich: 1. Karpov (Rus) 2740, 2. Anand (Ind) 2715, 3.-4. Ivančuk (Ukr) a Kramnik (Rus) 2710, 5. Širov (Lat) 2705, 6. Kamsky (USA) 2695, 7.-9. Barejev (Rus), Gelfand (Bla) a Salov (Rus) 2685, 10. Jepišin (Rus) 2675, 11.Jusupov (Ger) 2665, 12.-13. Adams (Eng) a Chalifman (Rus) 2660, 14.-15. Beľavskij (Ukr) a I. Sokolov (Bih) 2650 atď. je pozoruhodné, že Judit Polgárová je v tejto "mužskej" tabuľke na 19.-20. mieste s 2630 bodmi. Poradie slovenských šachistov je takéto: 1. Ftáčnik 2655 (celkove 98.-108.), 2. Štohl 2560 (109.-119.), 3. Konopka 2440, 4.-5. Plachetka a Lanč 2435, 6.-8. Gažík, Petrán, Tibenský 2410, 9. Priehoda 2400, 10. Salai 2395, 11.-12. Báňas a M. Mrva 2390, 13. Lipka 2365, 14.-15. Habiňák a Lisko 2350 atď. Pre zaujímavosť ešte niekoľko mien: majsterka sveta Xie Jun (Chn) 2515, najlepší Čech P. Blatný 2525, L. Pachman 2340, Kavalek (USA) 2550, Spasskij (Fra) 2565, Korčnoj (Sui) 2615, najlepšia slovenská šachistka Repková 2295 atď. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred