Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.1.1994)


Problém č. 2705

Ľudovít Lačný a P. Gvozdják

Mat 2. ťahom


Problém č. 2706

Zoltán Labai a Peter Gvozdják

Mat 2. ťahomPremenené figúry

Námety súčasných šachových skladieb bývajú niekedy také zložité, že si vyžadujú viac "materiálu", než ho je k dispozícii v jednej šachovej súprave. Stále častejšie prichádzajú na scénu premenené figúry, K čomu šachoví skladatelia zvykli pridávať "populárne" odôvodnenie, akoby tieto figúry vznikli "naozajskými" premenami pešiakov. Dnes však už tento neúprimný realizmus nie je potrebný: každý autor má slobodu tvorby a sám si musí zvážiť, čo na šachovnicu položí. Na druhej strane je fakt, že len máloktorý rozhodca sa odváži oceniť takúto skladbu v "normálnej" súťaži. Preto iste neprekvapí, že sa občas stretneme so súťažou, v ktorej sa problémy s premenenými figúrami priamo vyžadujú. A práve z takejto súťaže pochádzajú aj dve dnešné dvojťažky. V prvej treba najprv skúsiť 1.D:e2? a 1.S:g4?, pričom do tematického obsahu patria hrozby a varianty po 1...Kd4, Kf4. Druhá skladba obsahuje iba jednu zvodnosť 1.Da4?, zato však štyri varianty po ťahoch kráľa aj jazdcov... Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2705 b. Kh8 Dc7 De1 Dg7 Va4 Vc3 Vh4 Se6 Sh7 Jb4 Jf8 Jg3 Pc6 f7 g5 (15), č. Ke5 Dh2 Vd6 Vf6 Sa1 Sd7 Se2 Jf1 Jg4 Pb6 e3 g2 (12); 2706 b. Kg6 Da7 De6 Df8 Dh1 Vd1 Sc1 Sh5 Jc3 Jg7 Pd3 d5 (12), č. Kg3 Se5 Jd4 Jf6 Pd6 e7 h2 h3 h6 (9); v oboch biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2690 a 2691 vyhrávajú: Bartolomej Nič, Borovnianska 1994/51, 960 01 Zvolen, Tibor Poruban, Družstevná I. 271/31, 018 41 Dubnica nad Váhom a Milan Svrček ml., Komorová 5, 038 61 Vrútky.

Riešenie problému č. 2698 (Bridgwater): 1.Sb1 b2 2.Va2 b3 3.Va3 b4 4.Va4 b5 5.Va5 b6 6.Se4 mat. "Najľahšia šesťťažka, akú som kedy riešil" (-kh).

Riešenie problému č. 2699 (Nemček): Najprv vážna vec: ako ukazuje postavenie kameňov, posledný ťah čierneho musel byť pešiakom e7-e5. A teraz veselo na to: kráľ si spomenul, čím bol, a teda berie mimochodom: 1.Kf5:e6 e.p. – mat!!

Riešenie problému č. 2700 (Formánek): a) Jedno z riešení je 1.b1J h8D 2.Sa3 Dh3 3.c1S Db3 mat, čierny môže vystriedať ťahy b1V-Sb2, biely Dh4-Da4, čo spolu dáva 12 riešení. Pravda, žart je v tom, že pozícia nevznikla "z partie", lebo pešiaci sa nemohli vzájomne vyhnúť bez braní. Ide teda o inú "základnú pozíciu partie" (b.Vh8, Jg8..., č.Jb1..) a na ťahu musí byť čierny, čiže duplexové riešenia neexistujú! b) Pozíciu treba najprv "normalizovať" otočením o 180°, jedno z riešení je 1.f6 e3 2.g5 Dh5 mat a vzhľadom na možnosť čierneho zmeniť poradie, resp. zahrať f5 a možnosť bieleho zahrať e4, počet všetkých riešení vychádza na 8. A opäť duplexové riešenia (keď biely pomáha čiernemu) neexistujú, lebo v danej pozícii dokázateľne musí začínať čierny. Bolo by možno zaujímavé pokúsiť sa o partiu v štýle a)...


Pat a mat

18. číslo bratislavského časopisu je venované výlučne Svetovému kongresu kompozičného šachu: obsahuje kompletné výsledky majstrovstiev sveta a openu v riešení, ako aj všetkých skladateľských súťaží, čiastočne prednášky, ktoré na kongrese odzneli, závery zasadania Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach a úplný zoznam 215 účastníkov z 30 štátov. Číslo vyjde asi koncom januára, možno spolu s č. 19. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred