Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.1.1994)


Problém č. 2707originál

Branislav Toth, Žilina

Mat 2. ťahom


Problém č. 2690a – úprava

Zoltán Vicén, Stará Bystrica

Mat 2. ťahomPrvý originál

Novú dvojročnú skladateľskú súťaž pre slovenských autorov otvárame 8-kameňovou dvojťažkou mladého žilinského autora na "tému" modelových matov. Druhý diagram predstavuje realizáciu úpravy problému z 3. decembra m. r., navrhnutú pri riešení: s autorom na nej spolupracoval náš významný skladateľ (iný Zoltán) Labai z Veľkého Kýra (pri Nitre). Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2707 b. Kh7 Dc4 Jf2 Pe2 h2 (5), č. Kg5 Pe7 h5 (3); 2690a b. Ke3 Da7 Vc8 Vh6 Sb8 Sg2 Jb6 Pa4 b7 c2 c6 (11), č. Kc5 Sh5 Jf3 Pa5 a6 c3 c4 g3 g4 g6 (10); v oboch biely začne a dá mat druhým ťahom.

* Knihy za riešenia problémov č. 2692 a 2693 vyhrávajú: Ľudovít Lehen, Sládkovičova 7, 811 06 Bratislava, Štefan Sovík, Družstevná 9, 900 01 Modra a Alexander Szakáll, Ľ. Okánika 4/7/56, 949 01 Nitra.

Riešenie problému č. 2701 (Wurzburg): 1.Ve2 tempo 1...Kb5, Kd5, d5 2.Vc2, Sg2, Ve6 mat. Obľúbená dvojťažka rýchlych riešiteľských súťaží.

Riešenie problému č. 2702 (Johandl): 1.Jf8 K:f6 2.Jh7+ Ke5 3.e:d3 a1D 4.Jd7+ Kd5 5.Jhf6+ D:f6 6.Jb6+ Ke5 7.d4 mat. Téma svetovej súťaže je realizovaná v ťahoch K:f6-Ke5-Jhf6-D:f6, teda opäť (podobne ako v č. 2695) čiernym kráľom, ale "obetovaného" bieleho jazdca berie tentoraz čierna dáma. Zatiaľ sme nenašli mnohoťažku so spracovaním danej témy vo dvoch variantoch, ale to bude iste jedna z ciest, ako získať v 5. svetovej súťaži "veľa bodov"...


Pravda 1992-1993

Naša predchádzajúca dvojročná skladateľská súťaž prešla do poslednej "rozhodovacej" fázy. Keďže ostalo ešte niekoľko problémov neopravených (č. 2615 Hlinka, 2649 Kozinka, 2660 Bidleň, 2678 Vicén, 2692 Kekely), autorom dávame lehotu do konca februára na prípadné opravy, alebo úpravy. Potom pošleme všetky zúčastnené skladby rozhodcom a predbežné výsledky súťaže začneme uverejňovať okolo polroka 1994. Definitívne výsledky budú známe najneskôr do konca t. r., čo bude aj termín odoslania peňažných cien víťazným autorom.


Šachprofil

Posledné minuloročné číslo slovenského šachového mesačníka (opäť na 40 stranách) prinieslo správy a partie z MS družstiev vo švajčiarskom Luzerne (1. USA 22,5, 2. Ukrajina 21, 3. Rusko 20,5) a z 1. slovenskej ligy, článok o Fischerovej priateľke Zite Rajcsányi, ktorá teraz hrá za Rimavskú Sobotu, recenziu klasickej knihy R. Spielmanna Richtig opfern! analýzu Karpovovho štýlu (autor V. Sergejev), partie z ME v korešpondenčnom šachu, referát z konferencie SŠZ, informáciu o vypísaní 5. svetovej súťaže v kompozičnom šachu a ďalšie materiály. Záujemcovia o predplatenie ročníka 1994 (132,– Sk) sa môžu prihlásiť na adresu vydavateľstva Medea Publishers, Zvolenská 16/40, 036 01 Martin.

* Maďarský šachový mesačník Sakkélet vypísal na rok 1994 skladateľské súťaže v štyroch oddeleniach: a) dvojťažky (rozhodca J. Buglos), b) troj- a viacťažky (L. Lindner), c) samomaty (J. Csák) a d) pomocné maty (T. Érsek). V každom oddelení tri ceny. Adresa: SAKKÉLET (Feladványrovat), H-1363 Budapest, Pf. 52.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v piatok 4. februára t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť 275. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred