Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.1.1994)


 

Problém č. 2701

Otto Wurzburg

Grand Rapids Herold 1932

Mat 2. ťahom


Problém č. 2702

Alois Johandl

I. cena

Die Schwalbe 1964

Mat 7. ťahomPozor na mnohoťažky

V novom roku začíname klasickou miniatúrnou dvojťažkou známeho amerického autora (1875-1951). Hlavnú pozornosť však chceme upriamiť na sedemťažku súčasného rakúskeho skladateľa, ktorej obsah sa odvíja takto: 1.Jf8 (hrozí 2.Jfd7 mat) 1...K:f6 2.Jh7+ Ke5 3.e:d3 (hrozí 4.d4 mat) 3...a1D 4.Jd7+ Kd5 5.Jhf6+ D:f6, teda čierna figúra (kráľ) najprv ťahá na f6, potom z tohto poľa odíde (na e5), aby na f6 potiahla biela figúra (jazdec), ktorého tam čierny kameň (dáma) vezme. Záver prenechávame riešiteľom, ale celému "prípadu" sa venujeme preto, aby sme ozrejmili opravenú definíciu témy mnohoťažiek pre 5. svetovú súťaž, o čom píšeme nižšie. – Riešenie dvojťažky a dokončenie riešenia sedemťažky pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2701 b. Kb3 Da7 Vd2 Sf1 (4), č. Kc6 Pd6 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2702 b. Kb7 Sg1 Jb6 Jh7 Pc5 e2 f3 f6 (8), č. Ke5 Je7 Jg7 Pa2 b5 d3 e6 f4 f5 f7 g6 (11), biely začne a dá mat najneskôr siedmym ťahom.)

Knihy za riešenie problémov č. 2686 a 2687 vyhrávajú: Beáta Danková, Koškovce 62, 067 12 Humenné, Jozef Martiniak, 900 42 Dunajská Lužná II/ 437 a Bohuš Moravčík, Tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica.

Riešenie problému č. 2693 (Haymann): Intencia 1.Kb3 Vf3 2.Dh4 Se5 mat a 1.Dc1 Df3 2.Kd1 e4 mat. Veľmi pekný nápad, keď sa priame batérie D-S a V-P zmenili na V-S a D-P. Žiaľ, k cieľu vedú aj štyri iné riešenia (takže príklad je vlastne len schémou).

Riešenie problému č. 2694 (Degener a Brehmer): Tematické pokusy 1.h5? S:d4!, 1.Kd7? J:d4!, riešenie 1.Vb6 hrozí 2.Jb5+ K:f5 3.V:d5 mat, 1...S:d4 2.Jc8+ K:f5 3.Je7 mat (ale nie 2.Je8+? K:f5 3.J:g7+ S:g7! – vďaka vytvoreniu kráľovskej batérie Sd4-Ke5-g7), 1...J:d4 2.Je8+ K:f5 3.J:g7 mat (obdobne nie 2.Jc8+? K:f5 3.Je7+ V:e7! pre batériu Ve1-Ke5-e7 atď.). Z tohto príkladu vidieť, že predpísanú "čiernu kráľovskú batériu" možno využiť aj ako antiduálový motív.

Riešenie probléme č. 2695 (Eisert a Rehm): Tematický pokus 1.Jd4? (hrozí 2.Jb5 mat) 1...K:d4 2.Sf6+ Kc5!, riešenie 1.Jd6 Kd4 2.Se3+ Ke5 3.Sf4+ Kd4 4.Jf5+ Kc3 5.Jd4! K:d4 6.Se5+ K:e5 7.J:f3 mat (6...Kc5 7.Vb5 mat). Téma mnohoťažiek, ako o nej píšeme nižšie, je tu zdvojená: raz č. kráľ ťahá na d4, potom odíde na c3, aby na d4 prišiel b. jazdec, kde ho čierny (kráľ) vezme – skrátený záznam môže vyzerať Kd4-Kc3-Jd4-K:d4; druhé dejstvo je analogické: Ke5-Kd4-Se5-K:e5.


Svetová súťaž

Musíme sa ešte raz vrátiť k téme mnohoťažiek, keďže v jej definícii z 3.12.1993, ako nás upozornil L. Polaček z Bratislavy, došlo k závažnej chybe. Celá definícia má znieť takto: Čierna figúra (nie pešiak) ťahá na pole X a potom ho opustí. Následne biela figúra (nie pešiak) ťahá na pole X a je na ňom braná. Pôvod chyby bol v nejednoznačnosti oficiálneho anglického textu (sloveso occupy má dva významy), ale nemecký a francúzsky preklad z omylu jasne vyvádzajú. Najmä budúcich účastníkov 5. svetovej súťaže prosíme, aby si definíciu témy v tomto zmysle opravili.

* Prvé tohtoročné (ale v celkovom poradí už tristo tridsiate tretie!) stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v piatok 14. januára t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 275. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred