Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.12.1993)


Problém č. 2692 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely vyhrá

 


Problém č. 2693J. Haymann

podľa II. ceny T. Garai JT 1986

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaSúboj dám

Hlavný variant autorského riešenia štúdie prebieha takto: 1.b7 a1D 2.b8D Df6+ 3.Kg4 D:g6 4.Df8! (tempo) Db6 5.Jh3+ Kh2 6.Df4+ Kg2 7.Df3+ Kh2 8.De2+ Kh1 9.Jf4! Dg1+ 10.Kf3 Dh2 11.De4!. Boli by sme radi, keby ho čitatelia skontrolovali, pozreli sa aj na prípadné odbočenia a najmä dokončili po najlepšom 11...Dg1 (definitívne rozhodnutie by malo padnúť v 17. ťahu). Druhý diagram predstavuje príklad na tému pomocných matov v 5. WCCT, ktorej definíciu sme uverejnili pred týždňom. Jedno z riešení je 1.Kb3 Vf3 2.Dh4 Se5 mat (čiže batérie Dc6-Sc3-Kc2 a Vf2-Pe2-Kc2 sa "obrátili" na batériu Vf3-Sc3-Kb3), druhé bude analogické. Dokončenie riešení oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2692 b. Kf4 Jg5 Pb6 g6 (4), č. Kg1 Pa2 (2), biely začne a vynúti výhru; 2693 b. Kg2 Dc6 Vf2 Sc3 Pe2 (5), č. Kc2 De1 Ve8 Vh1 Sa8 Pa2 b4 (7), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2678 a 2679 vyhrávajú: Radovan Horváth, Wolkrova 13, 851 01 Bratislava, Michal Minďák, Kalinčiakova 18, 091 01 Stropkov a Šachový klub YMCA-ŽSR, Okánika 4, 949 01 Nitra.

Riešenie problému č. 2686 (Vicén st.): Zdanlivé hry 1...J:e5 V:e6 2.Jd4, g4 mat, riešenie 1.Dc4 hrozí 2.Vg5 mat, 1...J:e5, V:e6 S:e5 2.V:f4, D:e4, g4 (1...K:e5 2.Dd5 mat). Zámena dvoch matov, ale navyše aj zámena jednej obrany (s matom g4). Zjednocujúcim motívom sú blokovania polí vo všetkých tematických variantoch.

Riešenie problému č. 2687 (Lörinc): 1. riešenie 1.Ve1 V:h8 2.S:h8 D:h8 mat, 2. riešenie 1.Sd4 S:h1 2.V:h1 D:h1 mat. Razenie dráhy bielej figúre bielou s peknou analógiou, ktorej sa hovorí diagonálno-ortogonálna. "Spočiatku sa mi pomocné maty nepozdávali, ale postupne som prišiel na ich umenie a krásu a teraz ich veľmi rád riešim. Tak len ich uverejňujte!" (A. Kalita, Bratislava).


Svetová súťaž

Dnešný problém č. 2693 výborne vystihuje tému pomocných matov – treba len dodať, že nepriama batéria nie je namierená priamo na kráľa, ale na jedno alebo viac polí pri kráľovi, kým pri skrytej batérii je na jej línii ešte kameň "navyše (ale, pravdu povediac, nie je celkom jasné, ako si autori témy predstavujú funkciu skrytej batérie).

Posledné oddelenie – samomaty tretím ťahom – má takúto tému: Biela línia, ktorú čierny odcloní, sa potom znovu zacloní bielym kameňom. Toto odcláňanie a zacláňanie sa môže uskutočniť na už existujúcej línii, alebo na línii, ktorá sa vytvorí až neskôr. Na prvý pohľad zahmlený text ozrejmí príklad: U. Avner (schéma) b. Kb1 De8 Va4 Vh3 Sa2 Sf8 Jb4 Je6 Pc2 g4 g5 (11), č. Ke5 Vh1 Sg1 Pa3 b6 c4 c6 e4 g7 h2 (10), biely začne a donúti čierneho dať mat najneskôr tretím ťahom: 1.D:c6 tempo 1...e3 (odclonenie c6-h1) 2.Jd5! (zaclonenie tej istej línie) s ďalším 3.V:e3+ S:e3 mat, 1...c3 (odclonenie línie b5-f1, ktorá sa ukáže až v treťom ťahu) 2.Jd3+ (zaclonenie) e:d3 3.Db5+ Sc5 mat (1...b5 2.Dc7+, 1...g6 2.D:b6 atď.). Domnievame sa, že to je naozaj zaujímavá strategická téma.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v piatok 17. decembra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred