Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.12.1993)


Problém č. 2690 – originál

Zoltán Vicén, Stará Bystrica

Mat 2. ťahom


Problém č. 2691 – originál

Anton Bidleň, Humenné

Mat 4. ťahomŠachujúci úvodník

Naša dvojročná skladateľská súťaž sa už chýli ku koncu a počet konkurujúcich originálov sa zvyšuje. Ďalšia dvojťažka od rodiny Vicénovcov z Kysúc má zdanlivé hry 1...f5, Jf3~ 2.Sd6, Jd5 mat, ale aj jednu špeciálnu vlastnosť: v porovnaní s riešením tematicky významnejšia je zvodnosť 1.Vd8?. Vo štvorťažke z východného Slovenska má čierny silnú hrozbu 1...Jg5+, preto bielemu neostane nič len šachovať... Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2690 b. Kh1 Da7 Vc8 Vg6 Sb8 Sg2 Jb6 Je2 Pa4 b7 c2 c6 g3 (13), č. Kc5 Sc3 Jf3 Pa5 c4 f6 g4 g7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2691 b. Kh7 Dc2 Vh3 Vh4 Sa1 Sg8 Ja3 Jf5 Pa7 d4 (10), č. Kd5 Va6 Vd7 Sd1 Jf7 Pa4 b5 b6 f4 g7 (10), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2676 a 2677 vyhrávajú: Vladimír Bunganič, Partizánska 2, 066 01 Humenné, Martin Krivoss, Panenská 36, 811 03 Bratislava a Peter Slávik, 013 14 Kamenná Poruba 411. Doplnok k riešeniu č. 2678: postavenie tohto problému je ilegálne, keďže čierni pešiaci museli brať viac bielych kameňov ako ich na šachovnici chýba. Na túto nekorektnosť upozornil V. Jerz z Bratislavy.

Riešenie problému č. 2684 (Labai): Zvodnosť 1.D:e3? hrozí 2.V:c5 mat, 1...S:d4, c:d4 2.Jf4, Sc6 mat, 1...f4!, riešenie 1.Jb7 hrozí 2.Jf4 mat a po tých istých obranách v poradí 2.Sc6, Vc5 mat. Zaujímavo motivovaná hrozbová Lačného téma (cyklická zámena matov). Čitatelia nám iste prepáčili, že do komentára sa nedopatrením dostala aj "zámena" zvodnosti a riešenia...

Riešenie problému č. 2685 (Fasher): 1. riešenie 1.Kh7 Sd3 2.h5+ V:h5 mat, 2. riešenie 1.Sd5 V:h6+ 2.Kg8 S:d5 mat. Zámena funkcií veže a strelca v matoch.


Svetová súťaž

Oficiálne vypísanie 5. svetovej súťaže v kompozičnom šachu nám umožňuje spresniť definície ďalších troch tém. Pokiaľ ide o štúdie (15.10.), treba škrtnúť slová "v rámci hlavnej línie" a záverečný text definície upraviť na "patovaný čierny kráľ nesmie stáť na okraji šachovnice". K charakteristike andernašského šachu (22.10.) treba doplniť tieto vety: "Veža vzniknutá na pôvodnom poli veže smie vykonať rošádu (napr. po ťahu bieleho Vh4:h8 (č.V) môže čierny uskutočniť 0-0). V diagramovej pozícii nie sú dovolené figúry vzniknuté ortodoxnou premenou pešiakov, ale pripúšťajú sa tie, ktoré vznikli "andernašským" braním, napr. štyria bieli jazdci môžu byť len vtedy, ak chýbajú čierni jazdci a pod. Dovolené sú zdanlivé hry, viac riešení, varianty a dvojníky, ale nie zeropozícia." Zásadné rozšírenie doznala definícia témy mnohoťažiek (29.10.): "Čierna figúra (nie pešiak) opustí určité pole, potom biela figúra (nie pešiak) ťahá na to isté pole a je na ňom braná." Čiernou tematickou figúrou môže byť síce aj kráľ, ale to je len jedna z piatich možností (K-D-V-S-J).

Nakoniec uvádzame definíciu témy pomocných matov druhým ťahom: "V základnom postavení existujú najmenej dve biele priame batérie. V každom z riešení sa vytvorí nová batéria z kameňov patriacich dvom rozličným pôvodným batériám. Nové batérie môžu byť priame, nepriame, alebo skryté. Dovolené sú zdanlivé hry, viac riešení, varianty a dvojníky, ale nie zeropozícia." (Príklady a pokračovanie o týždeň). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred