Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.12.1993)


Problém č. 2696 – originál

Štefan Todek, Banská Bystrica

Biely vyhrá

 

 


Problém č. 2697 – originál

Zoltán Vicén, Stará Bystrica

Pomocný mat 3. ťahom

a) 2 riešenia

b) bez Jb3, 1 riešeniePešiaci proti jazdcovi

Ako sa autor dnešnej štúdie už pár razy presvedčil koncovkové pozície tohto typu bývajú náchylné na vedľajšie riešenia, duály, alebo neriešiteľnosť. Dúfajme, že tentoraz bude všetko v poriadku, ale riešiteľov prosíme o dôkladné preskúšanie autorovej intencie: 1.Kd6! Jb7+ 2.Ke6! Jd8+ 3.Kd7 Jb7 4.Ke8 Jd6+ 5.Ke7 Jc8+ 6.Ke6! b5 7.Kd7 Jb6+ 8.Kd6 Jc8 (Jc4)+ 9.Ke6 atď., resp. 2...Jc5+ 3.Ke7 b5 (lebo čierny nemá dobrý ťah jazdcom) 4.h8D+ K:h8 5.Kf7 Je6 6.K:e6 Kg7 7.K:f5 (manévrom kráľa biely prinútil čierneho k ťahu b5 ešte pred braním pešiaka f5). Prvé riešenie pomocného matu je 1.Jd5 0-0-0 2.Kc3 Ve1 3.Vc4 Ve3 mat, ale ďalšie dve prenechávame riešiteľom. Dokončenie riešení oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2696 b. Kd7 Pb2 f4 g6 h7 (5), č. Kg7 Ja5 Pb3 b4 b6 f5 f6 (7), biely začne a vynúti výhru; 2697 a) b. Ke1 Va1 Pa3 (3), č. Kc4 Va4 Jb3 (3), pozícia b) vznikne po vynechaní Jb3; v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat tretím ťahom, pričom v a) vedú k cieľu dva prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2682 a 2683 vyhrávajú: Milan Fábry, dôch., M. R. Štefánika 38, 940 65 Nové Zámky, Viliam Jerz, Planckova 1, 851 01 Bratislava a Hanka Priečková, 023 31 Rudinka 101.

Riešenie problému č. 2690 (Vicén): Zdanlivé hry 1...f5, Jf3~ 2.Sd6, Jd5 mat, zvodnosť 1.Vd8? tempo 1...f5, Jf3~, K:c6 2.Jd5, Sd6, Vc8 mat, 1...Sc3~!, riešenie 1.V:g4 hrozí 2.V:c4 mat, 1...Jf3~, Sd4 2.Jd5, D:a5 mat – a vo všetkých fázach 1...Kb4 2.Sd6 mat. Bolo by iste lepšie "obrátiť" zvodnosť a riešenie, len ako si poradiť s nepríjemným čiernym strelcom... Pointa je v recipročnej zámene matov medzi zdanlivou a zvodnostnou fázou. Úprava.

Riešenie problému č. 2691 (Bidleň): 1.Dg2+ Sf3 2.Dg6! hrozí 3.V:f4!, 2...Ke4 3.Dc6+ Vd5 4.Dc2 mat, 3...K:f5 4.Dg6 mat, 2...Se4 3.S:f7+ V:f7 4.Dd6 mat, 2...Sg4 3.Ve3 f:e3 4.J:e3 mat (po 2...Sh5 je malý duál 3.Je3+ a 3.V:h5). Pravda, musíme tu poopraviť pôvodný text: šach čiernym jazdcom nie je možný, a to dáva bielemu príležitosť k peknému tichému zásahu v druhom ťahu (spojenému s tichou hrozbou). Hlavnou myšlienkou je kolobeh bielej dámy.


Konferencia SŠZ

44 delegátov z celého Slovenska (zastupujúcich vyše 9000 členov) zhodnotilo 11. decembra t. r. na konferencii Slovenského šachového zväzu v Liptovskom Mikuláši svoju činnosť v uplynulom trojročnom období. Pravda, išlo najmä o úspechy v roku existencie samostatného Slovenska: prijatie SR do FIDE (ktorá má dnes už 152 členských štátov) a veľmi dobré organizačné zvládnutie dvoch vrcholných udalostí, Majstrovstiev sveta juniorov a Svetového kongresu kompozičného šachu. Na nedávnom kongrese FIDE v brazílskej Curitibe dostal Slovenský šachový zväz za tieto akcie (doslova za príspevok k svetovému šachovému hnutiu a veľkú aktivitu) krásne vyznamenanie: Zlatý diplom za zásluhy (Gold Diploma of Merit). Treba však povedať, že priebeh konferencie bol značne kritický, pričom na pretrase boli najmä finančné schodky ME juniorov v Rimavskej Sobote 1992 a MS juniorov v Bratislave 1993 a s tým súvisiace nezhody vo výkonnom výbore. Na záver konferencie boli prijaté nové stanovy SŠZ a za predsedu delegáti zvolili opäť Petra Petrána. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred