Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.12.1993)


Problém č. 2694

U. Degener a S. Brehmer

I. cena

Memoriál Seider 1992

Mat 3. ťahom


 

Problém č. 2695

S. Eisert a H. P. Rehm

Schach-Aktiv 1992

Mat 7. ťahomPríklady z Nemecka

Pre záujemcov o účasť na 5. svetovej súťaži v kompozičnom šachu, ale aj pre našich vytrvalých riešiteľov uverejňujeme ďalšie dva príklady na publikované témy (trojťažky 26. novembra, mnohoťažky 3. decembra). Č. 2694 obsahuje tematické pokusy 1.h5? s hrozbou 2.Je8+ K:f5 3.Je7 mat (vo vyvrátení 1...S:d4! sa ukáže kráľovská batéria s pôsobnosťou strelca na g7) a 1.Kd7? s hrozbou 2.Jc8+ K:f5 3.V:d5 mat (1...J:d4! s obdobnou pôsobnosťou Ve1 na e7). Otázka pre riešiteľov znie, čo nasleduje v riešení 1.Vb6 (s hrozbou 2.Jb5+ K:f5 3.V:d5 mat) po 1...S:d4 a 1...J:d4. Náročná sedemťažka má spočiatku tento priebeh: 1.Jd6 (hrozí 2.Jb5 mat) 1...Kd4 2.Se3+ Ke5 3.Sf4+ Kd4 4.Jf5+ Kc3 5.Jd4! Aký bude záver a ako sa v celej kombinácii uplatní definícia témy mnohoťažiek? Dokončenie riešení oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2694 b. Kd8 Db2 Vb4 Vd4 Sc7 Jd6 Jh7 Pa3 c5 f3 f5 g2 h4 (13), č. Ke5 Vc3 Ve1 Sf2 Jc1 Je2 Pd3 d5 g3 g7 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 2695 b. Ka4 Vb6 Sd5 Sg5 Je1 Jf5 Pc4 f2 g3 g4 (10), č. Kc3 Da1 Vh7 Sb2 Ja5 Jc1 Pa3 d7 f3 (9), biely začne a dá mat najneskôr siedmym ťahom.)

* Knihy za riešenie problémov č. 2680 a 2681 vyhrávajú: Kamil Kmeč, 065 11 Nová Ľubovňa 489, Miroslav Poliak, Mládežnícka 571, 924 03 Matúškovo a Martin Slovinský, 055 65 Smolnícka Huta 127.

Riešenie problému č. 2688 (Georgopoulos a Zappas): Zdanlivé hry 1...Ve6, Jd6 2.Jd7, Jd3 mat, riešenie 1.D:a6 hrozí 2.D:f6 mat, 1...Jf6~, Je4 2.Jd7, Jd3 mat – tým je splnené, čo téma predpisuje, ďalšie varianty sú "navyše": 1...Ve6, Jd6 2.D:e6, D:d6 mat (1...Df3 2.Da1 mat). Rozhodca asi ocení, ak po obranách zo zdanlivých hier sa ukáže zámena matov, ako je to v tomto prípade. Ale dvojťažky na prvých miestach budú iste značne zložitejšie.

Riešenie problému č. 2689 (Trommler): 1.Vb8 hrozí 2.Vb5+ Kc6 3.Jd4 mat, 1...V:a5 2.d:c3 Kc6! (tu sa ukáže "kráľovská batéria", kde za kráľom stojaca Va5 priviaže Jf5 a zamedzí tak hrozbe 3.Je7 mat, pravda, umožní nový...) 3.V:d6 mat; 1...Dd3 2.f4 Kc6! (obdobne dáma za kráľom zamedzí hrozbe 3.V:d6 mat, ale...) 3.Je7 mat. Je nesporne zaujímavé, že hrozba a mat po 2...Kc6 sa navzájom vystriedajú (tzv. téma le Grand), ale takýto "doplnok" si téma svetovej súťaže nevyžaduje. (Vedľajší variant 1...a6 2.Vb6 atď.).


Tentoraz Judit

Tradičný turnaj v Hastingse (1992-93) sa skončil spoločným víťazstvom dvojice J. Polgárová a J. Barejev, pravda, Judit svojho najväčšieho súpera v oboch partiách porazila – takto v samom poslednom kole: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 d:e4 5.J:e4 Jbd7 6.Jf3 h6 7.J:f6 J:f6 8.Se3!? Sd6 9.Dd3 b6 10.Je5 Sb7 11.Db5+! Jd7 12.0-0-0 a6 13.Db3 b5 14.c4 0-0 15.f4 Se4 16.c5 Se7 17.Sd3 S:g2!? 18.Vg1 Sd5 19.Dc2 f5 20.Jg6 Ve8? (nevyhnutné bolo 20...Vf6! 21.Sf2 V:g6! s dobrou kompenzáciou za kvalitu) 21.c6! Jf8 22.Je5! (silný centrálny jazdec veľmi prispeje k rýchlemu zrúteniu čiernej pozície) Sh4?! 23.De2 Df6 24.Dh5 Ved8 25.V:g7+! K:g7 26.Vg1+ Kh8 27.Jf7+ Kh7 28.J:h6! a čierny sa vzdal. Že by jeho výkon bol prejavom galantnosti?

* Slovenské štúdie do svetovej súťaže treba posielať na adresu Michal Hlinka, Muškátová 38, 040 01 Košice. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred