Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.11.1993)


 

Problém č. 2688

Georgopoulos a Zappas

Schach-Aktiv 1993

Mat 2. ťahom


Problém č. 2689

Sven Trommler

II. cena

Memoriál Seider 1992

Mat 3. ťahomPríklady 5. WCCT

Oba dnešné diagramy slúžia ako príklady na témy 5. svetovej súťaže v kompozičnom šachu, o ktorej píšeme nižšie. Dvojťažka má zdanlivé hry 1...Ve6, Jd6 2.Jd7, Jd3 mat, pričom v riešení sa tieto maty zopakujú po ľubovoľnom ťahu a predĺženej obrane Jf6. V trojťažke po úvodníku 1.Vb8 vzniká hrozba 2.Vb5+ Kc6 3.Jd4 mat, proti ktorej sa čierny bráni najmä ťahmi 1...V:a5 a 1...Dd3. Bude zaujímavé sledovať, ako sa v pokračovaniach uplatnia "kráľovské batérie" Va5-Kd5, resp. Dd3-Kd5. Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihou. (Kontrolná notácia diagramov: 2688 b. Ka7 Db5 Vb4 Vd2 Sc8 Jc5 Je3 Pc7 g5 (9), č. Ke5 Dd1 Ve8 Sf2 Sh7 Jb7 Jf6 Pa6 c2 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2689 b. Kh5 Vc8 Ve6 Sd8 Jf5 Jf8 Pa5 b4 d2 f3 (10), č. Kd5 Df1 Va3 Vg1 Sh1 Jg4 Pa7 c3 c4 d6 e3 e4 f6 h4 (14), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2674 a 2675 vyhrávajú: Stanislav Hudák, 067 45 Topoľovka 13, Ivan Kozlík, Puškinova 15, 942 01 Šurany a Peter Škoda, Starhradská 8, 851 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 2682 (Packa): Zvodnosti 1.Jb4? hrozí 2.Jc6 mat, 1...f:e6!, 1.J:g4? hrozí 2.D:e5 mat, 1...f6!, 1.Dh7? hrozí 2.D, V:e4 mat, 1...f5!. Ale teraz príde prekvapenie: pretože neexistuje legálny posledný ťah čierneho (c4:b3 nejde vzhľadom na ďalšie branie d:e), biely nemá právo začínať! Na ťahu je teda čierny a až potom dá biely mat druhým ťahom: 0...f:e6 1.Jb4! e:d5 2.Jc6 mat, 0...f6 1.J:g4! f:g5 2.D:e5 mat, 0...f5 1.Dh7! f4 2.D,V:e4 mat. Je paradoxné, že uvedené prvé ťahy bieleho nasledujú práve po tých ťahoch čierneho, ktoré ich vo zvodnostiach vyvracali, čo má charakter tzv. Vladimirovovej témy. Pravda, osobitnú príchuť dáva tejto dvojťažke retrográdna analýza a trojité spracovanie, pričom možnosť dvoch matov na e4 je len malou chybou krásy.

Riešenie problému č. 2683 (Vicén ml.): 1. riešenie 1.Se5 V:d7 2.S7f6 Jc5 mat, 2. riešenie 1.Sd6 V:f5 2.Sfe7 Jd4 mat. Symetrické echo. Nesúhlasil by autor s náhradou čiernych veží pešiakmi?


Svetová súťaž

Konečne sme dostali (hoci okľukou, cez Francúzsko) oficiálne propozície 5. svetovej súťaže v kompozičnom šachu. Tejto vrcholnej udalosti najbližších 16 mesiacov sa venujeme ešte mnohokrát, dnes len uvedieme definíciu témy trojťažiek a spresníme dvojťažkovú. V trojťažkách "Čierny svojím prvým ťahom vytvorí kráľovskú batériu, či už priamu, nepriamu alebo skrytú". Funkcia tejto batérie však nie je definovaná a môže sa prejaviť rozličným spôsobom, napr. ako obranný motív proti hrozbe, ale aj na vylúčenie duálu a pod. Okrem toho musíme podotknúť, že nie je jasné, ako treba chápať nepriamu čiernu batériu (z príkladu 2690 vyplýva, že batéria nemusí byť namierená proti bielemu kráľovi). Pokiaľ ide o dvojťažky, presná definícia znie takto: "Maty zo zdanlivých hier alebo zvodnosti (najmenej dva) sa znovu objavia v riešení po ľubovoľnom ťahu a predĺženej obrane iného čierneho kameňa". Pritom platí, na čo sme už upozornili: je dôležité, aby tematické maty nevyšli v riešení po tematických ťahoch zo zdanlivých alebo zvodnostných hier, ale ani naopak, tematické zdanlivé, resp. zvodnostné maty nevyšli aj po ťahoch čierneho, ktoré sú tematickými obranami v riešení. Teda známa zásada pri konštruovaní zámeny obrán. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred