Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.1.1994)


Problém č. 2703M. Caillaud

I. cena

PAT A MAT C 16.11.1992

Mat 2. ťahom


Problém č. 2704P. Gvozdják

II. cena

PAT A MAT C 16.11.1992

Mat 2. ťahomZaujímavý turnaj

V rubrike z 19.11.1993 sme písali o predbežnom výsledku skladateľskej súťaže časopisu Pat a mat na Kissovu tému. Turnaj priniesol množstvo zaujímavých skladieb a nad očakávanie prispel k propagácii ďalšej zo slovenských cyklických tém. Jeho kompletný výsledok bude uverejnený v 19. čísle časopisu – my publikujeme prvé dve ceny z "ortodoxného" oddelenia: zvodnosť v č. 2703 je 1.Sf5?, tematické varianty 1...Jg6 a 1...Sg5, v č. 2704 1.Vb4?, 1...Je3 a 1...J:b4. (Pripomíname, že prototyp témy uverejnil Ivan Kiss v našej rubrike 16.11.1984: ide o cyklickú zámenu úvodníka a dvoch variantových matov.) – Riešenia problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2703 b. Kh1 Da3 Vf4 Vh8 Sh7 Pg4 h2 (7), č. Kh3 Sh6 Jh4 Pe3 e4 (5); 2704 b. Kb2 Da7 Vb6 Vg3 Sa3 Sa6 Jc4 Jf7 Pc5 c6 d3 e4 e6 h7 (14), č. Kd4 Jd5 Pa4 b3 c7 e7 (6); v oboch biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2688 a 2689 vyhrávajú: Jozef Fabiny, Bindt 22, 053 32 Hnilčík, Matej Roszkoš, Nová 16, 931 01 Šamorín a Peter Žilecký, 065 11 Nová Ľubovňa 42.

Riešenie problému č. 2696 (Todek): 1.Kd6 Jb7+ 2.Ke6 Jd8+ 3.Kd7 Jb7 4.Ke8 Jd6+ 5.Ke7 Jc8+ 6.Ke6 b5 7.Kd7 Jb6+ 8.Kd6 Jc8+/Jc4+ 9.Ke6 Kh8 10.Kf7 Jd6+ 11.Kf8 a vyhrá, 9...J~ 10.h8D+ K:h8 11.Kf7 s ďalším 12.g7+ a vyhrá, resp. 2...Jc5+ 3.Ke7 b5 4.h8D+ K:h8 5.Kf7 Je6 6.K:e6 Kg7 7.K:f5 a vyhrá, lebo čierny je v nevýhode z ťahu, keďže čierny pešiak už stojí na b5. Manéver bieleho kráľa prinútil č. pešiaka b6 postúpiť na b5, aby po 7.K:f5 čierny už nemohol zahrať b5, čo by viedlo k strate g-pešiaka a tým k remíze. Pravda, autorova intencia zatiaľ nie je dôkladne prekontrolovaná.

Riešenie problému č. 2697 (Vicén st): a) 1.Jd4 0-0-0 2.Kc3 Ve1 3.Vc4 Ve3 mat, 1.Ja5 0-0-0 2.Kb3 Kb1 3.Jc4 Vd3 mat, b) 1.Kb3 0-0-0 2.K:a3 Kc2 3.Vb4 Va1 mat. Tri modelové maty, z nich prvé dva echové, pričom sa vždy uplatní blokujúca funkcia čiernych figúr.


Pravda 1994-1995

Prispievateľov a čitateľov upozorňujeme, že všetky originálne šachové problémy uverejnené v našej rubrike počas uvedených dvoch rokov budú zaradené do skladateľskej, súťaže, ktorú rozdelíme do štyroch alebo piatich oddelení (dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, štúdie, ostatné problémy). Osobitne sa budú hodnotiť skladby začínajúcich autorov (do troch rokov od prvotiny). Autori víťazných skladieb získajú peňažné ceny pri minimálnom finančnom fonde 7000 Sk. Súťaž je vypísaná len pre slovenských autorov (aj neorganizovaných).


Mikuláš Maník z Prešova

12. číslo časopisu ŠACHprofil prinieslo veľmi zaujímavú správu o veľkých úspechoch mladého Prešovčana na bleskových turnajoch v USA (kde bol na 10-mesačnej študijnej stáži). Napríklad v San Mateu raz zvíťazil a raz bol druhý, v Long Beach tretí. Ale priam senzačné bolo 5. miesto na otvorenom šampionáte USA v Las Vegas, kde ho spomedzi 68 súperov predstihli len veľmajstri Gurevič, Dlugy, Browne a Benjamin. "Bleskoví šachisti" majú dnes už svoju asociáciu (WBCA), časopis (Blitz Chess) a rating, v ktorom momentálne vedie Dlugy 2776 pred Kasparovom 2773, Ivančukom 2759 a Karpovom 2753. Maník je s 2530 bodmi na výbornom 40. mieste. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred