Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.2.1994)


Problém č. 2708 – originál

Jozef Vaňko, Bratislava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2709 – originál

Ivo Lebloch, Humenné

Mat 2. ťahom69-ročný začiatočník

20. marca t. r. oslávi autor dnešnej prvotiny (221. v našej rubrike!) svoje sedemdesiatiny (mimochodom, narodil sa presne v ten istý deň ako herec Jozef Kroner). Roky už u nás rieši a mesiace sa pokúšal o skladbu, až sa nakoniec podarilo. Druhá dvojťažka má zdanlivú hru 1...f3 2.Sd6 mat. Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2708 b. Ke1 Dc3 Vg6 Sb1 Jf4 Jh2 Pe3 h3 (8), č. Ke5 Sd7 Jd4 Jf5 Pc4 g4 h5 (7); 2709 b. Kf6 Dc7 Sa2 Sh2 Jc3 Je2 Pa4 b3 (8), č. Kc5 Vg4 Sc6 Pf4 g5 (5); v oboch biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2694 a 2695 vyhrávajú: Štefan Halaj, 044 01 Drienovec 269, Jozef Palica, 023 53 Podvysoká 173 a Jaroslav Škvarka, Nábrežná 5, 968 01 Nová Baňa.

Riešenie problému č. 2703 (Caillaud): Zvodnosť 1.Sf5? tempo 1...Jg6, Sg5 2.g5, D:e3 mat, 1...J:f5!, riešenie 1.g5 tempo 1...Jg6, S:g5 2.D:e3, Sf5 mat (2.Sf5 mat ide aj po ostatných ťahoch jazdca a strelca). Rozhodca Š. Sovík v posudku napísal: "...Najoriginálnejším prvkom, ktorý vytvára podstatu mechanizmu, je striedavé otváranie veží strelcom a pešiakom za účelom viazania a krytia poľa... Mechanizmus väzby, konštrukcia a ekonómia činia z tejto skladby vynikajúce umelecké dielko."

Riešenie problému č. 2704 (Gvozdják): Zvodnosť 1.Vb4? tempo 1...Je3, J:b4 2.J:e3, h8D mat, 1...Jb6!, riešenie 1.Je3 hrozí 2.Jf5 mat, 1...J:e3, Jb4 2.h8D, V:b4 mat. Krásne otváranie a zatváranie línií k poliam c5 a d3 a obrany jednou a tou istou figúrou tvoria dokonalý harmonický celok."

* Náš známy reprezentant v kompozičnom šachu, majster FIDE Karol Mlynka, sa koncom minulého roku presťahoval zo Zlatých Moraviec do Bratislavy. Ihneď sa "zapísal" do krúžku v Ružinove a prijal funkciu slovenského vedúceho dvoch oddelení v 5. svetovej súťaži. Teda samomaty a "andernašské" pomocné maty treba posielať na adresu K.M., Wolkrova 3/17, 851 01 Bratislava. (Mimochodom, Mlynka je aj rozhodcom svetovej súťaže, ale v oddelení dvojťažiek). Pre dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky a "ortodoxné" pomocné maty sa vedúci ešte hľadajú, zatiaľ možno skladby posielať aj na adresu našej rubriky. Pripomíname, že "slovenská" lehota na posielanie skladieb do 5. svetovej súťaže bude okolo 15. januára 1995.


* * *

Nekorektná obeť

Z minuloročného turnaja v Hastingse prinášame ešte jedno víťazstvo Judit Polgárovej, založené na obeti súpera, ktorú 16-ročná veľmajsterka šikovne "vysmiala": J. P. – M. Sadler, pozícia po 14. ťahu bieleho: b. Ke1 Df4 Va1 Vh1 Se3 Sf1 Jb6 Pa2 b2 c2 e4 g2 h2, č. Kg8 Dd8 Va8 Vf8 Sc8 Sg7 Je5 Pa6 b7 d6 f7 g6 h7 (13–13) čierny zahral 14...Jg4!? 15.J:a8 Sh6 dúfajúc, že dobyje Se3 aj Ja8. Ale tu prišlo 16.Sb6! (s čím zrejme Polgárka rátala) 16...De7 17.Df3 d5 18.Se2 Db4+ 19.Dc3 D:e4 20.0-0 D:e2 21.Vae1 Db5 22.Sd4! Sd7 23.Jc7 Dc6 24.h3 Vc8 25.Df3 Jf6 26.J:d5! a čierny sa vzdal. Sadler delil na turnaji 4-6. miesto so 7 bodmi (len 2 body za víťazmi), pričom mal aktívne saldo proti Gurevičovi a Nunnovi...

* Za podpredsedu Slovenského šachového zväzu zvolili Viliama Puskailera, kým jeho predchádzajúcu funkciu hospodára prevzal Vincent Černák zo Šale (ktorý ako skladateľ začínal v našej rubrike r. 1976). Predseda 20-člennej Rady SŠZ ešte nebol zvolený. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred