Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.2.1994)


 

Problém č. 2714J. Szöghy

Skakbladet 1936

Mat 2. ťahom


Problém č. 2715I. Kisis

1. pochvala

Thèmes 64 1972

Mat 2. ťahomZaujímavé dvojťažky

Dnešné dvojťažky, reprodukované z tvorby autorov, o ktorých píšeme nižšie, sa riešiteľom iste budú páčiť. Č. 2714 má iba jednu fázu (vlastné riešenie), ale tri tematické varianty pôsobia veľmi esteticky. Lotyšský majster vložil do svojej skladby najprv dve zdanlivé hry 1...Df3 2.Da4 mat, 1...Df4 2.Da8 mat, aby ich v riešení nečakane "preonačil". – Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2714 b. Ka2 Df1 Vc4 Ve2 Sh3 Jb4 Jg5 (7), č. Kd6 Vg1 Vg2 Se8 Sf2 Je1 Pb6 g3 (8); 2715 b. Kc3 Df8 Vd3 Jd7 Je3 (5), č. Ke4 Dg4 Jg7 Pe6 g3 h5 (6); v oboch biely začne a dá mat druhým ťahom).

* Knihy za riešenia problémov č. 2701 a 2702 vyhrávajú: Ján Drozd, Palárikova 304/29, 905 01 Senica, Milan Sova, Trieda SNP 13, 974 08 Banská Bystrica a Marek Švaral, Ul. mládeže 495/3, 089 01 Svidník.

Riešenie problému č. 2708 (Vaňko): 1.h:g4 hrozí 2.Jf3 mat, 1...Sc6 (Se6), Jh4, J:e3, h:g4 2.Ve6, D:d4, D:e3, J:g4 mat. Na začiatočníka pekná dvojťažka, ktorej najhodnotnejším momentom je rozlíšenie matov po dvoch obranách jazdcom (J:e3 ruší D:d4, ale umožní D:e3). Len tak ďalej aj po 70. narodeninách!

Riešenie problému č. 2709 (Lebloch): Zdanlivá hra 1...f3 2.Sd6 mat, riešenie 1.Jd5 hrozí 2.b4 mat, 1...f3, K:d5 2.Dd6, De5 mat. Zámena matu a jeden "pridaný" variant. Autor by sa mal pokúsiť o to, aby vyšiel mat aj po 1...Kb4 pred úvodníkom (napr. 2.Da5, alebo Dd6)...


Tri odchody

V januári sme sa zo zahraničnej tlače dozvedeli o minuloročných úmrtiach troch významných šachových skladateľov. Maďar József Szöghy (nar. roku 1910) bol predstaviteľom klasickej strategickej dvojťažky a značnou mierou sa zaslúžil o veľmi dobré postavenie vtedajšieho maďarského kompozičného šachu. Imants Kisis z Lotyšska (1929) vynikol v oblasti novostrategickej školy, najmä moderných paradoxov: je "vynálezcom" témy, ktorú neskôr moskovskí teoretici nazvali po Bannom. Zomrel aj Filip Bondarenko z Ukrajiny (1905), veľmi dobrý skladateľ štúdií, ale najmä autor viacerých kompozičných kníh, predovšetkým z oblasti štúdiovej histórie. Tu je jedna z jeho skladieb: Šachmaty v SSSR 1940, b. Kg1 Df6 Jg5 Ph3 (4), č. Ke1 Dc2 Sb3 Ph4 (4), biely vyhrá, 1.Jf3+ Kd1 2.Dd4+ Kc1 3.Da1+ Db1 4.Jd2! D:a1 5.J:b3+ Kb1 6.J:a1 K:a1 7.Kg2 a vyhrá, lebo čierny kráľ nestihne obsadiť pole h8. Riešiteľsky zaujímavé sú aj pokusy 1.De5+?, 2.Da1+?, 4.D:b1+?...


* * *

Korešpondenčný šach

Slovenský šachový mesačník ŠACHprofil priniesol zaujímavú správu o aktivite našich korešpondenčných šachistov. Na kongrese ICCF v poľskom Gdansku boli Slovensko a Česko prijaté za členov tejto medzinárodnej organizácie. Slovenským delegátom bol Milan Manduch, sekretár a vedúci medzinárodnej komisie Združenia KŠ v SR. Naša delegácia (ďalší členovia Pavol Polakovič a Peter Marczell) nadviazala viaceré osobné kontakty a dostala ponuky na odohratie medzištátnych zápasov s Austráliou (už od januára t. r.), Nórskom a Portugalskom. V semifinále 20. MS jednotlivcov budú medzi 150 hráčmi v desiatich skupinách aj štyria naši – Bulla, Čavajda, Hefka a Machala. Návrh na uskutočnenie kongresu ICCF r. 1998 na Slovensku sa ešte len bude prerokúvať. V súčasnosti má ICCF 76 členských štátov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred