Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.2.1994)


 

Problém č. 2712 – originál

Ladislav Salai sr., Martin

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2713Oliver Ralík

I. cena

6. tematický turnaj Phénix 1993

Pomocný mat 9. ťahom

začne biely, 2 riešeniaSedem zvodností

Zaujímavú tému si zvolil skúsený autor dnešnej dvojťažky: k cieľu nevedie 1.d6, Db7, V:g3, Dh1, f6, g7, c3?, ale len jeden iný ťah... S pomocným matom na druhom diagrame sa stretli už účastníci riešiteľského openu na bratislavskom kongrese, ale to ešte netušili, že pôjde o prvú cenu zaujímavého tematického turnaja (o ktorom píšeme nižšie). Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2712 b. Kc5 Dh7 Vg2 Sa2 Sc1 Jd4 Pc2 c4 d5 e2 f4 f5 g6 (13), č. Ke4 Je3 Pe5 g3 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2713 b. Ka8 Sb3 (2), č. Ke8 Vb5 Ve7 Pg6 (4), biely začne a s pomocou čierneho dá mat deviatym ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2698-2700 vyhrávajú: Anton Bidleň, Třebíčska 22, 066 01 Humenné, Katarína Gužáková, F. Kráľa 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves a Martina Slobodová, Bzovícka 28, 851 07 Bratislava.

Problém č. 2652 (Bušík) zo 16.7.1993 upravuje autor takto: b. Kd1 Dc6 Vg3 Jd5 Jf5 Pc2 e3 (7), č. Kc4 Sc7 Je6 Jf6 Pb4 c3 c5 d4 e7 g4 (10), mat druhým ťahom, dve riešenia: Zdanlivé hry 1...J:d5, d:e3 2.Da6, Jd:e3 mat, 1. riešenie 1.Jd:e7 hrozí 2.Da6 mat, 1...b3, Sb6 2.Da4, Jd6 mat, 2. riešenie 1.e:d4 hrozí 2.Jde3 mat, 1...b3, Sf4 2.V:c3, Jb6 mat.

Riešenie problému č. 2707 (Toth): 1.De6 tempo 1...Kf4, Kh4, h4 2.Jh3, D:e7, De5 mat. Tri modelové maty. Nebolo by možné túto dvojťažku "zmodernizovať" pridaním nejakých zdanlivých alebo zvodnostných hier, prípadne dvojníka?

Riešenie problému č. 2690a (Vicén): Zdanlivé hry po všetkých ťahoch čierneho 1...Jf3~, g5 2.Jd5, Sd6 mat (1...Kb4 2.Sd6 mat), riešenie 1.Vd8 tempo 1...Jf3~, g5, K:c6 2.Sd6, Jd5, Vc8 mat (po 1...Kb4 bez zmeny). Recipročná zámena matov s výborným úvodníkom vedúcim k návratu veže v "pridanom" variante. Porovnanie s pôvodným č. 2690 ukazuje, ako má vyzerať správna konštrukcia.


Slováci vyhrávajú

Veľký úspech dosiahol Oliver Ralík z Nitry, keď svojím pomocným matom zvíťazil v 6. tematickom turnaji francúzskeho časopisu Phenix pre skladby na tému "kráľovského pochodu". Taktiež veľmi pekné 1. čestné uznanie v tom istom turnaji dosiahol 20-ročný Juraj Lörinc z Dubnice nad Váhom za pat 52. ťahom pri použití špeciálnych pravidiel.


Skladateľská súťaž

Sekcia kompozičného šachu SŠZ vypísala skladateľskú súťaž pri príležitosti päťdesiatin Ivana Garaja (nar. 18.8.1943). Požadujú sa štvor- alebo viacťažky s logickou kombináciou. Skladby treba poslať do 8. júla t. r. (meniny Ivana) na adresu Ivan Jarolín, Černyševského 39, 851 01 Bratislava. Rozhodcom je jubilant.


Kongres 1994

Tohoročný svetový kongres kompozičného šachu, vrátane majstrovstiev sveta v riešení šachových problémov, sa uskutoční v meste Belfort (severovýchodné Francúzsko) koncom augusta.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v piatok 4. marca. t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť 275. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred