Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.7.1993)


Problém č. 2652 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 2. ťahom

2 riešeniaDve biele dámy

Aj v partii sa občas stane, že šachista si musí požičať dámu z vedľajšej šachovnice, aby mohol premeniť svojho pešiaka na druhú dámu a potom (pravdepodobne) zvíťaziť. V šachových skladbách je dvojica dám azda ešte častejšia, pravda, autori sa k tomuto "ťahu" uchyľujú len vtedy, ak je to odôvodnené témou. V dnešnej dvojťažke si Dc6 zahrá v oboch zdanlivých hrách (1...J:d5 2.Da6 mat, 1...d:e3 2.Jd:e3 mat – s krytím b5), ako aj v oboch riešeniach, ale úloha druhej dámy je menej významná... Riešenia pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (ktorí pošlú aspoň jedno riešenie) odmeníme knihami. (Začne biely a dá mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2640 a 2641 vyhrávajú: Dušan Pečner, N. Černová, 034 05 Ružomberok, Karel Henc, Nám. 28. října 12, 602 00 Brno a Viliam Jerz, Planckova 1, 851 01 Bratislava.

Riešenie problému č. 2646 (Vicén): Zdanlivá hra 1...Ke3 2.Df2 mat, zvodnosť 1.J:d5? hrozí 2.Dc3 mat, 1...Se1, Sc4, Jf5 (Jg6) 2.J:e7, D:c4, Sc5 mat, 1...e:d5!, riešenie 1.Je4 hrozí 2.Dc3 mat, 1...Ke3, Se1, Sd3, Jf5 (J:g6) 2.Dd2, Dc5, Dc5, Sc5 mat. Formálne zámena dvoch matov (po 1...Ke3, Se1) a voľná zámena jedného variantu (1...Sc4, Sd3), ale úloha je zaujímavá aj z riešiteľského hľadiska.

Riešenie problému č. 2647 (Jerochin): Zvodnosti 1.Kb5? hrozí 2.Sc5 mat, 1...c:d3 (S:d3) 2.V:c4 mat, 1...S:f4!, 1.Jb6? hrozí 2.Jb5 mat, 1...S:d3 (c:d3) 2.V:c4 mat, 1...De5!, riešenie 1.De2 hrozí 2.V:c4 mat, 1...c:d3, S:d3 2.Sc5, Jb5 mat. Originálna "zlúčenina" dvoch recipročných hrozbových paradoxov pri troch fázach a dvoch variantoch.


Mládež sveta v Bratislave

Túto sobotu (17. júla 1993) sa začne v bratislavskom Parku kultúry a oddychu počtom účastníkov najväčšie šachové podujatie, aké sa kedy udialo na území Slovenska (ale aj Česka): Na majstrovstvách sveta "juniorov a mládeže" sa zúčastnia chlapci a dievčatá v piatich vekových kategóriách (narodení po 1. januári 1983, 1981, 1979, 1977, 1975) z približne sedemdesiatich štátov. Spolu s funkcionármi a rodičmi sa očakáva príchod vyše 1500 ľudí zo zahraničia, ktorí v našom hlavnom meste pobudnú dva týždne!

V každej z 10 kategórií sa bude hrať tzv. švajčiarskym systémom na 11 kôl rýchlosťou 40 ťahov za 2 hodiny plus 20 ťahov za 1 hodinu a prípadne ešte 2-krát 30 minút (aby sa nemuselo dohrávať ďalší deň). MS sa začínajú oficiálnym otvorením v sobotu o 20.00, jednotlivé kolá sa hrajú od nedele 18.7. do stredy 28.7. vždy od 14.00 do 21.00 (s výnimkou soboty 24.7., keď je voľný deň). Posledné 11. kolo je vo štvrtok 29.7. od 10.00 do 17.00 tak, aby sa v ten istý deň o 20.00 mohol uskutočniť oficiálny záver s vyhlásením výsledkov a udelením medailí a diplomov. Hlavným rozhodcom majstrovstiev je F. Blatný z Brna, vedúcim organizačnej komisie predseda SŠZ P. Petrán z Bratislavy.

V rámci MS sa uskutočnia ešte dve zaujímavé podujatia. Prvým je veľmajstrovský open Danube-Bratislava v hoteli Sorea (nad PKO) v dňoch 20.-28. júla s cenovým fondom vyše 5000 USD (1. cena 1000 USD). Hrá sa každý deň od 14.00 s výnimkou posledného kola (28.7.), keď je začiatok už o 9.00.

Dve predpoludnia v PKO budú venované otvoreným Medzinárodným majstrovstvám Slovenska v riešení šachových problémov. Rieši sa systémom MS (6 kôl po troch dvojťažkách, trojťažkách, mnohoťažkách, štúdiách, pomocných matoch a samomatoch) a o poradí rozhoduje najprv počet bodov, potom čas. Súťažné dni sú sobota a nedeľa 24.-25. júla, začiatok je vždy ráno o 9.00. Prihlásiť sa možno ešte aj prvý súťažný deň do 9.00 (pri zaplatení vkladu 100 Sk). Majstrovstvá sú osobitne príťažlivé tým, že budú zároveň kvalifikačnou súťažou pre družstvo Slovenska na Majstrovstvách sveta v riešení (taktiež v Bratislave 31.8.-1.9. t. r.).

Očakávame, že veľký bratislavský šachový "festival" pritiahne aj množstvo fanúšikov, ktorí si nenechajú ujsť príležitosť vychutnať špeciálnu šachovú atmosféru.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude dnes, v piatok 16. júla od 18. h v Dome kultúry Ružinov, miestnosť 275. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred