Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.7.1993)


Problém č. 2650 – originál

Zoltán Labai (podľa K. Gavrilova)

Mat 2. ťahom


Problém č. 2651 – originál

Zoltán Vicén ml., Stará Bystrica

Mat 2. ťahomPodľa Gavrilova

Dvojťažka č. 2642 (zložená r. 1905 známym ruským autorom Konstantinom Gavrilovom) inšpirovala nášho majstra k "modernizácii": posunutím celej pozície o pole na juhozápad sa mu podarilo pridať hodnotnú a naprosto "korektnú" zvodnosť 1.Kb2? so zámenou dvoch matov (čo by mali riešitelia taktiež uviesť). Vicén mladší je čerstvým maturantom, ale našiel si čas aj na pokroky v kompozičnom šachu: č. 2651 obsahuje prakticky rovnocenné zvodnosti 1.b4? a 1.V:b6?. – Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (V oboch začne biely a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2638 a 2639 vyhrávajú: Vladimír Bušík, Veľkonecpalská 20, 971 01 Prievidza, Peter Slávik, 013 14 Kamenná Poruba 411 a Róbert Žbodák, Pri Kríži 9, 841 02 Bratislava.

Riešenie problému č. 2644 (Slesarenko): 1. zvodnosť 1.Ke6? hrozí 2.Sd5 a S:d3 mat, 1...e:f4 2.Ve5 mat, 1...Vb4!, 2. zvodnosť 1.Jeg2? hrozí 2.V:e5 mat, 1...e:f4 2.Sd5 mat, 1...Dd5!, riešenie 1.Jhg2 hrozí 2.V:e5 mat, 1...e:f4 2.S:d3 mat (1...J:f5 2.Se6 mat). Dva recipročné hrozbové paradoxy (hrozba a mat si v druhej fáze vymenia "poradie") spojené formou dvojitej hrozby: zaujímavý prínos do modernej hrozbovej tematiky.

Riešenie problému č. 2645 (Vladimirov): 1.V8c3 tempo 1...e2 2.D:e2 s napadnutím oboch čiernych veží a 2...V2:e2/V4:e2 3.Vb3/Vd4 mat, 1...f3 2.Dh2 (napadnutie Vb2, Sd6) S:h2 3.Sc5 mat, 1...g4 2.De5 (Sd6, Ve4) atď. Teda cyklické dvojité napádanie troch čiernych figúr, ale navyše ešte dva analogické varianty: 1...Vb1 2.Dh1, 1...Se7 2.Dh7 (netematické 1...Sf8, Vd4 2.K:f8, S:d4), atď. Pri súčasnej prevahe "moderných" skladieb jedna dobrá staromódna.


* * *

Dievčatá proti dôchodcom

Zaujímavé šachové podujatie sa uskutočnilo minulý mesiac vo Viedni: šesť takmer najsilnejších šachistiek sveta (Čiburdanidze, Z. a S. Polgárová, Xie, Arachmia a Galliamová) nastúpilo na 12-kolový zápas proti šiestim významným nestorom šachového sveta (Smyslov, Geller, Larsen, Ivkov, Olafsson, Dückstein). Do uzávierky našej rubriky (po 9. kole) sa starší muži ukázali dostatočne galantní a prehrávali 23,5:30,5. Ale mnoho partií prebiehalo so zriedkavou bojovnosťou a s efektnými taktickými obratmi, takže sa bolo na čo pozerať. Takto si poradila Z. Polgárová (biela) s exmajstrom sveta Smyslovom: 1.d4 e6 2.c4 f5 3.g3 Jf6 4.Sg2 Se7 5.Jf3 0-0 6.0-0 c6 7.b3 De8 8.Dc2 Dh5 9.Sa3 S:a3 10.J:a3 d5 11.b4 a6 12.Db3 Jbd7 13.Jc2 Je4 14.a4 Jdf6 15.b5 a:b5 16.a:b5 V:a1 17.J:a1 d:c4 18.D:c4 Jd6 19.Db3 J:b5 20.Jc2 Jd5 21.Ja3 Jbc3 22.e3 b5 23.Jb1 Je4 24.Je5 Sb7 25.S:e4 f:e4 26.Jd2 b4 27.J:e4 Sa6 28.Ve1 Sb5 29.Dc2 h6 30.Jd6 Jc3 31.J:b5 c:b5 32.Db3 Df5 33.f3 Va8 34.g4 Df6 35.D:b4 Jd5 36.D:b5 Dh4 37.Vc1 Jc3 38.Dc4 Va2!?? Tu sa Vasilij zrejme tešil, ako zmatuje najstaršiu Polgárku (26), ale tá sa mu vysmiala. 39.D:a2!! J:a2 40.Vc8+ Kh7 41.Vh8+ K:h8 42.Jg6+ Kh7 43.J:h4 a zvyšok bol už vecou techniky, i keď si to Smyslov nechal ukázať až do 63. ťahu... – Mimochodom, komentátorom partií v jednom z viedenských hotelov bol česko-nemecký veľmajster Vlastimil Hort. A ešte jedna novinka: Pohyby na šachovniciach sa pomocou senzorov a počítača prenášali bezprostredne na šesť televíznych obrazoviek... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred