Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.8.1993)


Problém č. 2659 – originál

Jozef Plevka, Solčany

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2660 – originál

Anton Bidleň, Humenné

Sériovoťahový pomocný

mat 65. ťahomPrevaha bieleho

Kto upozorní na príliš veľkú prevahu bieleho v šachových problémoch, dá tým najavo, že veci ešte nie dosť rozumie. Skúsenejší riešitelia dobre vedia, že na materiálovej prevahe vôbec nezáleží, ak má biely matovať druhým ťahom, alebo dokonca ak čierny musí urobiť sériu ťahov, aby umožnil bielemu dať mat prvým ťahom. A také sú dnešné prípady. V dvojťažke si treba všimnúť zvodnosti 1.Sb1?, resp. 1.Jce3? s hrozbou 2.Jce3, resp. 2.Sb1 mat a nakoniec ich myšlienkovo spojiť so skutočným riešením. Diagram 2660 bude pre prevažnú väčšinu našich riešiteľov azda príliš "tvrdý", ale neodsudzujte, pokiaľ ste sa nepokúsili vyriešiť. Čierny začne 1.Kh4 a pokračuje sólovo 2.Kh5 3.Kh6 4.Kh7 5.Kg8 6.Kf8 7.Ke8 8.Kd8 9.K:c8, aby sa potom vrátil a išiel opačnou cestou až po 25.K:b3 a tak ďalej, pričom ako poslednú pomôcku uvedieme, že po záverečnom ťahu čierneho 65.K:d6 nasleduje mat Je4 (čo je jediný ťah bieleho v celej skladbe). Bude nás tešiť, ak nám napíšete, ako sa vám táto špecialita páčila. – Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (V č. 2659 začne biely a dá mat druhým ťahom, v č. 2660 urobí čierny sériu 65 ťahov tak, aby nakoniec biely mohol dať mat prvým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2648 a 2649 vyhrávajú: Anton Bidleň, Třebíčska 22, 066 01 Humenné, Pavol Gajdoš, Ul. ČSA 5, 953 01 Zlaté Moravce a Kamil Kmeč, 065 11 Nová Ľubovňa 489.

Riešenie problému č. 2650 (Labai): Zvodnosť 1.Kb2? tempo 1...Sf1~, Se2, Ke2 2.Df2, Dg5, Df2 mat, 1...S:d3!, riešenie 1.Dg1 tempo 1...Sf1~, Se2, S:d3, Ke2, Kc3 2.De1, Se1, De1, Df2, Se1 mat. Zámena dvoch matov po ľubovoľnom ťahu strelca a jeho predĺženej obrane na e2 je iste dostatočným dôvodom pre úpravu starej skladby, ťažko môžeme súhlasiť s názorom nášho pražského riešiteľa J. Karela: "Proč opravovať klasiky? Nechme je spát i s jejich dílem."

Riešenie problému č. 2651 (Vicén ml.): 1.Jb5 hrozí 2.Jc7 mat, 1...K:c6, K:e6, S:d6 2.De4, Df7, V:d6 mat, pričom po zvodníkoch 1.b4?/1.V:b6? s hrozbami 2.J:b6/2.Vb5 mat vychádza 1...e:d4, c:b3/c3, J:d4 2.De4, Sb3, D:e5 mat, čo predstavuje zámenu jednej obrany a dve voľné zámeny hier. Pravda, nevieme, či sa rozhodcovi bude páčiť ekonómia Va6, resp. Pb2.

Riešenie č. 2649 (J. Kozinka) treba "doplniť" o duály, ktorým autor asi nebude veľmi rád: 12...S:e7 13.K:e7 f5 14.Kd7 aj 14.Kd8 (resp. po 13...Kh8 ešte aj 14.Kf7), 12...Kh8 13.K:f8 f5 14.Jc6 aj 14.Jc8 (uviedol riešiteľ K. Henc z Brna). Ako ukázala výkonnejšia výpočtová technika v r.2002 – skladba má vedľajšie riešenia už v 15. ťahu 1.Kg4 a 1.J:d4 (uviedol riešiteľ I. Jarolín z Bratislavy). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred