Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.9.1993)


Problém č. 2665 – originál

Lord Dunsany, Viliam Jerz, Ľuboš Kekely, Bedrich Formánek

Dedicated to all participants of the World Congress in Bratislavaa


b


Biely vráti ťah a potom dá mat 2. ťahomVenovaný účastníkom kongresu

Len naozaj zriedka sa v našej rubrike objaví žáner, ktorému šachoví skladatelia hovoria nie práve najpríťažlivejšie retraktor. Nemá to nič spoločného s traktorom: ide o problém, v ktorom (obyčajne) biely vráti svoj práve zahraný ťah a nahradí ho iným, aby splnil cieľ daný výzvou. V našom prípade je cieľom dať mat druhým ťahom, čo by sa dalo vyjadriť parafrázou krok späť, dva kroky vpred. Zaujímavá je však aj história vzniku tejto skladby. Pod č. 2571 sme uverejnili v septembri m. r. retraktor anglického autora Lorda Dunsanyho (24.7.1878-25.10.1957) z r. 1946 (diagram a s nepodstatnou zmenou – b. Va1). Riešiteľom sa veľmi páčil, ale dvaja v ňom hľadali to, čo autor nezamýšľal – a ďalšiemu sa podarilo novú myšlienku vtesnať do ideálneho dvojníka. Tak vznikol "štvorchlapový" retraktor nezvyčajného dvojníkového typu, ktorý našim skúseným riešiteľom iste prinesie kúsok potešenia. – Riešenie oboch diagramov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného z diagramov odmeníme knihami. (Biely vráti svoj posledný ťah tak, aby potom mohol dať mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenie problému č. 2652 vyhrávajú: Marián Bartišek, Partizánska 9, 942 01 Šurany, Vladimír Chmola, Javornícka 20, 974 01 Banská Bystrica a Marián Ružička, Janigova 3, 040 01 Košice.

Riešenie problému č. 2658 (Klemanič) 1. zvodnosť 1.Vcc5? hrozí 2.Jc2, Jf5 mat, 1...d5 2.Jc2 mat, 1...Jc4!, 2. zvodnosť 1.Vgc5? hrozí 2.Jc2, Jf5 mat, 1...Jc4 2.Jf5 mat, 1...d5!, riešenie 1.Dg3 hrozí 2.Dd6 mat, 1...d5, Jc4 2.Jf5, Jc2 mat. Originálna kombinácia hrozbových paradoxov s dvojitými hrozbami.

Riešenie problému č. 2659 (Plevka) 1. zvodnosť 1.Sb1? hrozí 2.Jce3 mat, 1...D:e2 2.Jd4 mat, 1...Dd3 (D:c3)!, 2. zvodnosť 1.Jce3? hrozí 2.Sb1 mat, 1...D:e2 2.Jf6 mat, 1...D:e3!, riešenie 1.Jd4 hrozí 2.Jf6 mat, 1...D:e2 2.Sb1 mat (1...D:f4 2 D:f4 mat). Zaujímavá "zámena funkcie" prvých ťahov, hrozieb a matov po 1...D:e2, ktorú možno zaznamenať písmenami ABC-BAD-CDA. Dve chyby – branie úniku f5 kráľovi v úvodníku a dvojité vyvrátenie prvej zvodnosti – nie sú síce zásadné, ale autor by sa ich predsa mal pokúsiť odstrániť.

Riešenie problému č. 2660 (Bidleň): 1.Kg4 2.Kh5 ... 9.K:c8 10.Kd8...23.Kd2 24.Kc2 25.K:b3 26.Kc2 27.Kd2 ... 41.Kc8 42.Kb7 43.K:a6 44.Kb7 45.Kc8 ... 60.Kc2 61.K:b2 62.K:a3 63.Kb4 64.Kc5 65.K:d6 Je4 mat. Typický oscilačný pochod bieleho kráľa s postupným prípravným "čistením" vlastnej cesty ("Slovenský rekord" v tomto žánri drží Z. Hrica: má o jeden ťah viac.) Lenže úloha má vedľajšie riešenie už 10. ťahom (I. Jarolín, r.2002)


Svetový kongres

Ešte raz pripomíname, že v stredu 1. septembra (9.30-12.30) bol na programe druhý a záverečný deň Majstrovstiev sveta v riešení a večer (od 20.30) prvý diel dvojprogramu miniprednášok (s premiérou supermoderného premietania šachových pozícií cez počítač na veľké plátno). Vo štvrtok ráno idú účastníci loďou na Devín a večer sú opäť prednášky. Piatok je posledným dňom kongresu: predpoludním sa uskutoční záverečná schôdza Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach a večer slávnostné odovzdávanie cien a banket. Pre záujemcov o prednášky uvádzame, že dejiskom je sála na 1. poschodí hotela Bratislava.

A keďže kongres 1994 bude vo Francúzsku, s účastníkmi bratislavského kongresu sa lúčime slovami Au revoir à Paris! (-kh)


Vzad <<  >> Vpred