Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.9.1993)


Problém č. 2670 – originál

Emil Klemanič

Spišská Nová Ves

a) Mat 2. ťahom

b) Pat 2. ťahom


Problém č. 2671 – originál

Avi Dinurt a Eliahu Fasher

Izrael

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Kc4-f5Hybrid

Podľa slovníka cudzích slov znamená tento pojem kríženca, miešanca, či bastarda. V kompozičnom šachu ide o skladbu, ktorá pri rovnakom postavení má dve rozličné výzvy. Náš významný skladateľ zo Spišskej Novej Vsi spojil matovú dvojťažku s patovou, ale na rozdiel od niekoľkých "predchodcov" použil odlišné úvodníky. Originálny pomocný mat izraelskej dvojice (odovzdaný pre našich čitateľov na bratislavskom kongrese) bude riešiteľsky asi dosť náročný, preto prezradíme riešenie pozície b): 1.Dd3 Vd4 2.De4 Vd3 3.Dg4 Vd5 mat. Bude v a) nejaká analógia? – Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami (V č. 2670 biely začne a dá a) mat, b) pat druhým ťahom; v č. 2671 začne čierny a pomáha bielemu dať mat tretím ťahom, čo sa týka pozície na diagrame, ako aj po premiestnení č. kráľa na f5.)

* Knihy za riešenie problémov č. 2657 a 2658 vyhrávajú: František Kopko, 094 35 Soľ 389, Bohuš Moravčík, Tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica a Peter Žilecký, 065 11 Nová Ľubovňa 42.

Riešenie problému č. 2665 (Dunsany, Jerz, Kekely, Formánek): a) Po vrátení ľubovoľného ťahu vežou alebo strelcom (napr. Va6-a1, alebo Se2-f1) nevychádza 1.Va7? pre 1...0-0! (Čierny má totiž právo na rošádu, keďže jeho predchádzajúci ťah mohol byť d3:c2!). Ale po jedine správnom vrátení Sd3-f1!! biely zabráni spätnému ťahu pešiaka, a keďže nemohlo predchádzať c3-c2 (lebo Pc2 prišiel z h7), ani d7-d6, resp. f7-f6 (pre postavenie Ke6 v šachu), je zrejmé, že posledný ťah čierneho musel vykonať kráľ alebo veža, takže podľa známeho pravidla čierny už nemá právo na rošádu. Teda namiesto Sd3-f1 biely zahrá 1.V:a7! a po akomkoľvek ťahu čierneho nasleduje 2.Va8 mat. b) V tejto pozícii už nejde vrátenie Sd3-f1, lebo čierny má k dispozícii Jb3-a1, riešenie je však Se2:Vf1!! Druhá čierna veža musela prísť z a8 cez e8 a h8, teda rošáda opäť nie je možná a k cieľu vedie zase 1.V:a7. Samozrejme, že v a) nešlo Se2:Vf1 pre 1.V:a7? Va1! Dvojník v tomto prípade veľmi pekne rozširuje pôvodnú Dunsanyho myšlienku.


Svetový kongres

V ďalšom pokračovaní našej reportáže uvádzame počty účastníkov kongresu z jednotlivých krajín: Slovensko 34, Nemecko 22, Česko a Veľká Británia po 15, Holandsko 14, Fínsko 12, Izrael 10, Rusko a Ukrajina po 9, Maďarsko a Rakúsko po 8, Poľsko 6, Belgicko a Slovinsko po 5, Francúzsko, Grécko, Juhoslávia a Švajčiarsko po 4, Gruzínsko a Lotyšsko po 3, Dánsko, Chorvátsko, Španielsko, Švédsko a USA po 2, Írsko, Kanada, Macedónsko, Taliansko a Rumunsko po 1. Nie je vylúčené, že v tomto zozname chýba ešte zopár účastníkov z "východu", ktorí sa nezaregistrovali.

Rýchla skladateľská súťaž (30.8., 2+1 hodiny) mala dve oddelenia. Vo dvojťažkách (rozhodca K. Mlynka) bolo poradie cien 1. Zappas + Georgopoulos, 2. J. Valuška, 3. J. Rice, Veľká Británia, v pomocných matoch (Š. Sovík a O. Ralík) 1. M. Erenburg (Izrael), 2. Ž. Janevski (Macedónsko), 3. H. Zajic (Rakúsko). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred