Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.10.1993)


Problém č. 2672 – originál

Juan Carlos Benítez, Kuba

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Pd3-b4


Problém č. 2673 – originál

Z. Labai a K. Mlynka, Slovensko

Pomocný mat n. ťahom

a) diagram n=2, b) Pb6-a4 n=3Pozdrav z Kuby

Meno autora prvého problému je našim čitateľom známe spred niekoľkých rokov: Carlos vyštudoval v Bratislave (a veľmi úspešne) jadrovú chémiu, uvažoval o tom, že bude u nás aj pracovať, ale osud ho vrátil do rodnej krajiny. Keďže poznáme jeho húževnatosť a vzťah ku kompozičnému šachu, sme si istí, že sa mu na Kube podarí založiť kompozičnú organizáciu a že krajina Capablancu sa o nejaký čas stane aj v tomto odvetví svetoznámou. Druhý pomocný mat, ktorý vznikol v dielni našich majstrov na bratislavskom kongrese, je nezvyčajný najmä tým, že dvojčatá majú rozlične dlhé výzvy. Riešiteľom iba pripomíname, že v pomocných matoch začína čierny a pomáha bielemu dať mat najneskôr daným počtom ťahov. – Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: č. 2672 a) b. Ka8 Vb8 Je6 Pa5 d3 (5), č. Kd5 Vc8 Ve8 (3), b) Pd3 na b4, v oboch prípadoch pomocný mat druhým ťahom; č. 2673 a) b. Kd1 Vh4 Sf1 Pb6 (4), č. Ka5 Jb3 Jb8 Pa3 b7 c5 c6 c7 h5 (9), b) Pb6 na a4, pomocný mat druhým/tretím ťahom.) * Knihy za riešenia problémov č. 2659 a 2660 vyhrávajú: Katka a Imrich Bandžuchovci, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves, Ján Borsík, Starozagorská 39, 040 11 Košice a Hanka Priečková, 023 31 Rudinka 101.

Riešenie problému č. 2666 (Mlynka): a) 1.Dh3 (hrozí 2.Dd3 mat), 1...f1D, f1J 2.De3, Dg2 mat, b) 1.Dh2 tempo 1...Kf3, Kf1 2.Sd1, Sb5 mat, c) 1.Kd5 tempo 1...Kd3, Ke3 2.Df3, De4 mat. Trojfázová voľná zámena dvoch variantov – pri ôsmich kameňoch je to výborný výkon a ktovie či nie aj rekord.

Riešenie problému č. 2667 (Vokál): Tematický pokus 1.De8? Sg3!, riešenie 1.Dh2 e5 2.Dh8 b5 3.De8 hrozí 4.Dc6+ Vb7 5.D:b7 mat, 3...Vc7+ 4.K:c7+ Ka7 5.Db8 mat, 3...Vd7 4.D:d7 a 5.Db7 mat, 1...Sg3 2.D:g3 e5 3.Dg8 b5 4.Dd5+ Vb7 5.D:b7 mat. Vzhľadom na daný materiál nečakane obsažná päťťažka, v ktorej biela dáma vymetie 11 polí!


Svetový kongres

Zasadanie Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach bolo vlastne najvýznamnejšou "akciou" bratislavského kongresu kompozičného šachu. Hneď prvý deň zasadania (29. augusta) prijala táto svetová organizácia Slovensko a Česko za svojich riadnych členov. Mimoriadne významným bodom programu bolo vypísanie 5. svetovej súťaže v kompozičnom šachu: túto vrcholnú súťaž, prirovnávanú k olympiáde, bude organizovať české "Sdružení problémistů" pod vedením Jiřího Jelínka. (S jednotlivými témami oboznámime našich čitateľov v najbližších týždňoch, zatiaľ iba jedna informácia: rozhodcom v oddelení dvojťažiek bude Karol Mlynka zo Zlatých Moraviec.) Ďalej sa hovorilo o situácii vo vydávaní Albumov FIDE a v súvislosti s nimi aj o klasifikácii šachových skladateľov. V tejto oblasti zaznamenalo Slovensko ďalší úspech, keď Štefan Sovík z Modry získal titul Majster FIDE v kompozičnom šachu. Záujemcovia o ďalšie kongresy a majstrovstvá sveta riešiteľov si iste zaznamenajú, že r. 1994 ich privíta Francúzsko (ale nie Paríž) a r. 1995 fínsky prístav Turku. Budúcoročné zasadanie bude zároveň volebné a dnes je už isté, že súčasný predseda K. Wenda, ani prvý podpredseda C. Goldschmeding nebudú kandidovať... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred