Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.9.1993)


Problém č. 2666 – originál

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Pc4-g3, c) Pe4-g3


Problém č. 2667 – originál

Stanislav Vokál, Košice

Mat 5. ťahom

 Minimálka

Dnes nahráme na smeč riešiteľom, ktorí majú radi "vzdušné" diagramy. 49-ročný Karol Mlynka, jeden z najúspešnejších slovenských šachových skladateľov, nám poslal originálne dvojťahové trojčatá s nečakanými zámenami variantov. 42-ročný S. Vokál, taktiež s nemalými skúsenosťami, obľubuje skôr dlhšie úlohy: tentoraz ide o päťťažku vo forme minimálky (t. j. skladby, v ktorej aktívna strana má iba dva kamene), obsahujúcu tzv. logickú kombináciu (kde si treba "prudký", ale neúčinný útok 1.De8? Sg3! najprv vhodne pripraviť). – Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (V č. 2666 začne biely a dá mat druhým ťahom, čo sa týka aj pozícií po premiestnení Pc4, resp. Pe4 na g3; v č. 2667 začne biely a dá mat najneskôr piatym ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2653 a 2654 vyhrávajú: X.Y., Ladce, Juraj Meniar, Tatranská 92, 974 00 Banská Bystrica a Jana Trizuliaková, Gbeľany 120, 013 02 Žilina.

Riešenie problému č. 2661 (Šaňšin a Garaj): 1. zvodnosť 1.Dc7? hrozí 2.Vf:e3, g7 mat, 1...K:d3, D:d3 2.Dc2, De5 mat, 1...Vd6!, 2. zvodnosť 1.J:e6? hrozí 2.Vf:e3 mat, 1...K:d3, D:d3 2.g7, Jc5 mat, 1...Sg5!, riešenie 1.Jc4 hrozí 2.g7 mat a po tých istých obranách 2.Vf:e3, Jd6 mat. Trojfázová zámena dvoch matov, ale významne zmodernizovaná hrozbovými paradoxmi, pričom jeden z nich je recipročný a dva nadväzujú na dvojitú hrozbu.

Riešenie problému č. 2662 (Gamza a Garaj): 1. zvodnosť 1.De8? hrozí 2.Da8 mat, 1...K:d5 2.Se4 mat, 1...e5!, 2. zvodnosť 1.Se4? hrozí 2.Vc5 mat, 1...e5 2.V:d7 mat, 1...d6!, riešenie 1.V:d7 hrozí 2.Dd5, Vc7 mat, 1...K:d7, e6 (S:d7) 2.De8, Se4 mat. Prvé ťahy a maty tvoria cyklus AB-BC-CA, pravda, maty nasledujú po rozličných obranách. Zaujímavá zámena funkcií ťahov, ale nevylučujeme, že by ju bolo možné ešte spresniť.


Skladateľská súťaž

Rumunská organizácia kompozičného šachu vypísala pri príležitosti 60. narodenín veľmajstra Emiliana Dobrescu (nar. 22.5.1933) medzinárodnú súťaž v skladaní a) štúdií, b) trojťažiek. Skladby treba poslať do 31.3.1994 na adresu Valeriu Petrovici, Postbox 9, 73400 Bucuresti 77, Rumunsko. Rozhodcom je jubilant.


Svetový kongres

Vzhľadom na výrobnú lehotu našej rubriky až teraz môžeme priniesť prvý výsledok zo Svetového kongresu kompozičného šachu v Bratislave. Na otvorenej riešiteľskej súťaži sa zúčastnil rekordný počet 88 účastníkov z 29 štátov. Víťazom sa stal M. Pfannkuche z Nemecka, keď získal plný počet 56 bodov za 171 minút (pri časovom limite 180 minút). Ďalšie poradie: 2. M. Mladenović, Juhoslávia, s rovnakým počtom bodov a časom 172, 3. P. Perkonoja, Fínsko (55 – 126), 4. M. Ukmar, Slovinsko (55 – 166). Naši reprezentanti sa na súťaži nezúčastnili, lebo sa šetrili na majstrovstvá sveta. Pre zaujímavosť uvádzame, že do súťaže bolo zaradených 12 skladieb, z toho 1 dvojťažka, 2 trojťažky, 1 desaťťažka, 1 štúdia, 2 samomaty (trojťahový a sedemťahový), 2 pomocné maty (štvorťahový a 8,5-ťahový), 2 samomaty – maximálniky (z toho jeden s cvrčkom) a 1 pomocný mat v circešachu. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred