Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.8.1993)


Problém č. 2661

V. Šaňšin a I. Garaj

II. cena

Práca 1991-1992

Mat 2. ťahom


Problém č. 2662

G. Gamza a I. Garaj

III. cena

Slovenský denník 1992

Mat 2. ťahomTrojfázové dvojťažky

Náš jubilant môže byť v posledných rokoch vzorom pre slovenských obchodníkov: jeho spolupráca s partnermi žijúcimi na území bývalého ZSSR (Šaňšin je Kirgiz, Gamza Rus) prináša kvalitné plody. Obe dvojťažky obsahujú po dvoch zvodnostiach: prvá 1.Dc7? (s tematickou dvojitou hrozbou) a 1.J:e6?, druhá 1.De8? a 1.Se4?, pravda, kombinačná aj "novostrategická" náplň je celkom odlišná, ako zistia všetci riešitelia, ktorí si dajú prácu s "vyšetrením" zvodnostných a skutočných variantov. – Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (V oboch začne biely a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2650 a 2651 vyhrávajú: Ignác Jurišta, 023 12 Svrčinovec č. 355, Milan Korenačka, 972 28 Valaská Belá č.931 a Dušan Remeta Zimná 8, 080 01 Prešov.

Riešenie problému č. 2655 (Mirri): 1. pokus 1.Je3? hrozí 2.Df8, Df7, Df6, De5, Dg4 mat, 1...c5!, 2. pokus 1.Je5? hrozí 2.Df8, Df7, Df6, Dg4 mat, 1...c6!, riešenie 1.Jf6 hrozí len 2.Dg4 mat 1...c5, c6 2.Se3, V:e4 mat. Pôsobí paradoxne, a preto zaujímavo, že ťahy, ktorými čierny eliminoval päť, resp. štyri hrozby, sú proti jednej hrozbe neúčinnými obranami.

Riešenie problému č. 2656 (Polaček): Pokus 1.Vh7? d4 2.Jc7+ Kf5 3.Vh6 viazne na 3...c1D!, resp. 2.J:d4 Kd5 3.Je3+ Kc5!, 3.Vh5+ Kc4, riešenie 1.Vb7 d4 (1...Kf5 2.Vg7 3.Jd4 mat) 2.J:d4+ Kd5 3.Vb5+ Kc4 4.Je3+ Kd3 5.Jb3 a:b3 6.Vd5 mat. Jemné matové vedenie s nádychom "logického" vzťahu medzi pokusom a riešením.

Riešenie problému č. 2657 (Klemanič a Gvozdják): Zvodnosť 1.Vg5? hrozí 2.Se3 mat, 1...e:d1J, De5 2.Jb5, S:e5 mat, 1...Jc4!, riešenie 1.Da8 hrozí 2.Jb5 mat, 1...e:d1J, De5 2.Se5, Se3 mat. Hrozbová Lačného téma, konštrukčne veľmi podobná problému č. 2634. Nejde síce o úplného predchodcu, ale mienka odborníkov je proti udeleniu ceny v turnaji Smer-dnes 1991-1992...


Ivan Garaj jubiluje

Dňa 18. augusta t. r. sa dožil náš známy šachový publicista Ivan Garaj svojej päťdesiatky. Rodák z Trenčína a absolvent Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave, odborný asistent matematiky na Chemicko-technologickej fakulte STU sa venuje kompozičnému šachu od svojich 17 rokov. Uverejnil dosiaľ okolo 30 problémov (z nich asi 10 v spoluautorstve), získal niekoľko vyznamenaní na turnajoch (medziiným bol tretí na majstrovstvách Československa 1963-1965 v oddelení mnohoťažiek), ale najväčšie zásluhy má ako vedúci rubrík, najmä v Hlase ľudu, Slovenskom denníku a Práci, kde zorganizoval mnoho skladateľských a riešiteľských súťaží. Taktiež v rámci svojho okolo 25-ročného pôsobenia v predsedníctve slovenskej organizácie kompozičného šachu vykonal veľký kus práce pre rozvoj tohto úspešného odvetvia slovenského šachu. A nakoniec, aby sme nezabudli, vlastní najväčšiu zbierku kompozičných kníh na Slovensku. Nášmu jubilantovi želáme do ďalšej 50-ky veľa zdravia a zmyslu pre humor!


Svetový kongres

Už o týždeň (v sobotu 28. augusta) sa začne v Bratislave 36. svetový kongres kompozičného šachu. Tejto vrcholnej šachovej udalosti na Slovensku venujeme celú nasledujúcu rubriku. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred