Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.8.1993)


Problém č. 2663

Cor Goldschmeding

II. cena

Die Schwalbe 1983

Mat 2. ťahom


Problém č. 2664

Klaus Wenda

I. cena

Schach 1966

Mat 6. ťahomWelcome to Bratislava!

Autormi našich dnešných problémov sú najvyšší funkcionári Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach, ktorých zajtra privítame na území hlavného mesta Slovenskej republiky. Veľmajster Drs Cor Goldschmeding z Holandska, prvý podpredseda komisie, je známy najmä svojimi dvojťažkami: v prvom diagrame by riešitelia nemali prehliadnuť zdanlivé hry 1...V:d4 a:b4, Sd5, Jb5 2.Jde5, Jb6, S:d5, D:b5 mat, ktoré sa v riešení zmenia klasickým spôsobom. Predseda Klaus Wenda z Viedne inklinuje skôr k dlhším skladbám: jeho šesťťažka "sa začína" tematickým pokusom 1.Va:d1? s hrozbou 2.Vd8 mat (1...c6 2.Vd8+ S:d8 3.Sd7 mat), ktorý však viazne na priviazaní veže 1...b3!. Preto biely začne obeťou 1.Jh5! S:h5, aby následne strelca eliminoval medziplánom 2.Sd7+ Kd8 3.Sg4+!, po čom vyjde pointa, svedčiaca aj o zmysle autora pre humor... – Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami (V č. 2663/2664 začne biely a dá mat druhým/najneskôr šiestym ťahom.)


Svetový kongres sa začína

Všetko je pripravené, aby sa v hoteli Bratislava mohol túto sobotu večer začať 36. svetový kongres kompozičného šachu. Naše hlavné mesto privíta okolo 200 kompozičných šachistov, medzi nimi aj renomovaných veľmajstrov – skladateľov Bartolovića (Chorvátsko), Goldschmedinga (Holandsko), Guľajeva (Rusko), Gurgenidzeho (Gruzínsko), Lindgrena (Švédsko), Rehma (Nemecko), Rusineka (Poľsko), Vladimirova (Rusko) a riešiteľov Baiera (Švajčiarsko), Comaya (Izrael), Jevsejeva (Rusko), Kovačevića (Juhoslávia), Perkonoju (Fínsko), Zudeho (Nemecko), a možno aj ďalších. Samozrejme, nebude chýbať ani vynikajúce družstvo slovenských šachových skladateľov.

Najpríťažlivejšími udalosťami kongresu budú 17. majstrovstvá sveta jednotlivcov a družstiev v riešení šachových problémov (31.8. a 1.9. od 9.30), riešiteľský Open (30.8. od 9.30) a rýchly skladateľský turnaj (30.8. od 15.30). Zaujímavé však bývajú aj prednáškové večery (1.9. a 2.9. od 20.30), resp. premietanie videozáznamov a diapozitívov z minulých kongresov (29.8. od 20.30). Celým programom sa tiahnu schôdze Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach a jej podkomisií. Záverečnému banketu 3.9. bude predchádzať menší kultúrny program a odovzdávanie cien víťazom všetkých súťaží.

Primátor Bratislavy pán Peter Kresánek nám isto dovolí, aby sme v dnešnej slávnostnej rubrike zacitovali niekoľko viet z jeho príhovoru v oficiálnej kongresovej publikácii: "Niekedy váham, či šach nazvať športom alebo umením. Zvláštnu esenciu v rodine šachistov tvoria šachoví skladatelia a riešitelia. Kompozičný šach má k umeniu nepochybne bližšie, ale zároveň by som kompozičný šach povýšil na akúsi akadémiu, ministerstvo stratégie šachového kráľovstva. Práve pri skladaní a riešení šachových problémov uplatňuje človek najvýraznejšie to, čím sa odlišuje od všetkých živých bytostí – dokonalé abstraktné myslenie, ktoré je schopné predstaviť si aj tie najzložitejšie kombinácie a konštrukcie. V tomto zmysle možno považovať kompozičný šach za špičkový znak činnosti ľudského mozgu a intelektu. – Nesmierne príjemne a nádejne pre našu krajinu vychádza zistenie, že v tejto náročnej disciplíne slovenskí šachoví skladatelia predstavujú už niekoľko rokov skutočnú supertriedu. Nepochybne práve ich výkonom vďačí naše mesto za možnosť usporiadať vrcholné svetové podujatie, presvedčiť o svojej pohostinnosti a ukázať nielen šachovému svetu svoje schopnosti a perspektívy." (-kh)


Vzad <<  >> Vpred