Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.9.1993)


Problém č. 2668Zappas

a Georgopoulos, Grécko

I. cena

Svetový kongres 1993

Mat 2. ťahom


Problém č. 2669

Ján Valuška, Zvolen

II. cena

Svetový kongres 1993

Mat 2. ťahomSpomienky na kongres

Podľa mnohých priamych účastníkov Svetový kongres kompozičného šachu v Bratislave (28.8.-4.9.1993) bol nadmieru úspešný. Prekonal všetky doterajšie rekordy (vyše 210 účastníkov z 30 štátov, 19 súťažiacich družstiev a 74 jednotlivcov na majstrovstvách sveta v riešení, 88 riešiteľov na "opene"), mal ideálne prostredie v sálach hotela Bratislava, vynikajúci dizajn rozličných tlačových a iných materiálov (navrhnutý bratislavskou firmou Designart) dokonalé zabezpečenie počítačmi, tlačiarňami a kopírovacou technikou (Minolta Slovakia). S mimoriadnym ohlasom sa stretla svetová premiéra premietania šachových diagramov cez počítač na veľké plátno (programátori z Elektrotechnickej fakulty STU, technika z firmy APS).

Okrem uvedených sponzorov kongresu treba spomenúť predovšetkým Ministerstvo kultúry SR a Prvú slovenskú stávkovú spoločnosť NIKÉ: bez týchto dvoch subjektov by sa kongres ani nemohol konať. Pravda, nemožno nespomenúť závažné prispenie Ministerstva školstva a vedy SR, ako aj Slovenského šachového zväzu. Hlavnú cenu pre majstra sveta venoval premiér Vladimír Mečiar, ďalšiu Slovenský šachový zväz a mimoriadnu cenu pre najúspešnejšieho slovenského skladateľa 4. svetovej súťaže v kompozičnom šachu bratislavská firma Lusico.

Majstrovstvá sveta v riešení šachových skladieb sa skončili nemeckým úspechom: súťaž jednotlivcov vyhral M. Pfannkuche (81 bodov z 90 možných za 327 minút pri limite 360), 2. P. Perkonoja (79 – 323), 3. H. Hurme (obaja Fínsko, 78 – 326), 4. A. Zude (Nemecko, 77 – 335), 5. M. Mladenović (Juhoslávia, 76 – 272), 6. D. Gurgenidze (Gruzínsko, 73,5 – 317), 7. Ladislav Salai jr. (Slovensko, 72,5 – 270) atď. Súťaž družstiev má toto poradie: 1. Nemecko (164 – 657), 2. Fínsko (160 – 619), 3. Izrael (150 – 664), 4. Rusko (149,5 – 642), 5. Švajčiarsko (143 – 631), 6. Slovensko (141 – 588) ... 10. Slovensko B (129,5 – 691).

Slovenskí riešitelia dosiahli dosiaľ najlepšie výsledky. Salai jr. na 7. mieste splnil bal pre titul medzinárodného majstra (síce už druhý raz, ale, žiaľ, v rozpätí 6 rokov), pričom si treba všimnúť veľmi malý spotrebovaný čas: je prakticky isté, že pri dlhšom "zahĺbení" by bol o nejaké miesta ešte vyššie. Družstvo v zostave L. Salai jr., P. Gvozdják, B. Moravčík malo taktiež šance na ešte lepšie umiestnenie – ale povedzte, v ktorom športe sme lepší ako šiesty na svete?

O ostatnom z kongresu nabudúce, zatiaľ len na ukážku dve víťazné dvojťažky z rýchlej skladateľskej súťaže. Riešenia pošlite ako obyčajne, do 18 dní na adresu redakcie.

* Knižné ceny za riešenia problémov č. 2655 a 2656 vyhrávajú: Marian Červenka, Starhradská 6, 851 05 Bratislava, Anna Šuhajová, Třebíčska 3, 066 01 Humenné a Stanislav Vokál, Floriánska 6, 040 01 Košice.

Riešenie problému č. 2663 (Goldschmeding): Zdanlivé hry 1...V:d4, a:b4, Sd5, Jb5 2.Jde5, Jb6, S:d5, D:b5 mat, riešenie 1.Jc6 hrozí 2.Vc3 mat a po tých istých obranách v poradí 2.Jce5, D:b4, Jde5, Jb6 mat (navyše 1...Vac2, Vdc2 2.J:a5, Vf4 mat). Zámena štyroch matov, ale zároveň aj dvoch obrán.

Riešenie problému č. 2664 (Wenda): Tematický pokus 1.Va:d1? hrozí 2.Vd8 mat, 1...b3!, riešenie 1.Jh5 S:h5 2.Sd7+ Kd8 3.Sg4+ Ke8 4.0-0-0! c6 5.Vd8+ S:d8 6.Sd7 mat. Prípravným plánom biely odláka čierneho strelca, medziplánom ho eliminuje, aby nakoniec mohol uskutočniť rošádu, ktorou dostane svojho kráľa na správne miesto.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude dnes od 18. hodiny v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred