Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.8.1993)


Problém č. 2657

E. Klemanič a P. Gvozdják

1. čestné uznanie

Probleemblad 1990

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2658E. Klemanič

Zvláštne uznanie

Probleemblad 1991

Mat 2. ťahomNaši v Holandsku

Holandsko je krajinou s veľkými tradíciami v kompozičnom šachu, s množstvom vynikajúcich skladateľov a s časopisom Probleemblad, ktorý v tomto roku prešiel už do svojho druhého polstoročia. Jeho skladateľské turnaje sú známe veľmi dobrou úrovňou, ale v minulosti aj tým, že sa v nich ťažko presadzovali slovenskí autori. Dnes sa už ľady lámu a prakticky niet roka, keď by náš skladateľ nezískal hodnotné vyznamenanie. V posledných rozhodnutých ročníkoch oddelenia dvojťažiek "bodoval" najmä Emil Klemanič: r. 1991 spoločne s Petrom Gvozdjákom (túto skladbu so zvodnosťou 1.Vg5? odporúčame porovnať s Valuškovým č. 2634) a r. 1992 samostatne (tu sú zvodnosti 1.Vcc5? a 1.Vgc5?, vždy s dvojitou hrozbou 2.Jc2, Jf5 mat). – Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (V oboch začne biely a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2646 a 2647 vyhrávajú: Miroslav Brada, Višňovského 2505/5, 960 01 Zvolen, Ladislav Čepiga, Kukučínova 32, 040 00 Košice a Marek Földesi, Narcisová 7, 934 01 Levice.

Riešenie problému č. 2652 (Bušík): Zdanlivé hry 1...J:d5, d:e3 2.Da6, Jd:e3 mat, 1. riešenie 1.Jd:e7 hrozí 2.Da6 mat, 1...b3, Sb6 2.Da4, Jd6 mat, 2. riešenie 1.e:d4 hrozí 2.Jde3 mat, 1...b3, Sf4 2.D:c3, Jb6 mat. Trojfázová zámena dvoch variantov, pričom zdanlivé maty sa v riešeniach využívajú ako hrozby. Nebolo by možné namiesto dámy e1 použiť vežu (pôsobiacu na c3)? Úprava.


Šampionát riešiteľov

Prvé medzinárodné majstrovstvá Slovenska v riešení šachových skladieb sa uskutočnili v Bratislave v dňoch 24. a 25. júla t. r. Po napínavej a riešiteľskou úrovňou skladieb náročnej 6-kolovej súťaži zvíťazil pomerne vysoko hlavný favorit Ladislav Salai jr. zo Žiliny, ktorý získal 78 bodov (maximum 90) za 265 minút (k dispozícii bolo 360 minút). Na ďalších štyroch miestach skončili Peter Gvozdják (Bratislava) 69 – 336, Bohuš Moravčík (Banská Bystrica) 67 – 288, Frendzas Panayiotis (Grécko) 67 – 308 a Emil Klemanič (Spišská Nová Ves), ktorý po prvom dni viedol, 61 – 323. Salai, Gvozdják, Moravčík a Klemanič sa kvalifikovali na majstrovstvá sveta (31.8. a 1.9. t. r. tiež v Bratislave), pričom prví traja tvoria družstvo Slovenska a štvrtý bude súťažiť len individuálne.

Ostatné poradie: 6. M. Dragoun (ČR) 60 – 320, 7. M. Kolčák (Bratislava) 57 – 320, 8. Ľ. Širáň (Bratislava) 57 – 335, 9. P. Jankovič (Kociha, okr. Rimavská Sobota) 55 – 328, 10. Z. Labai (Veľký Kýr, okr. Nové Zámky) 54 – 341, 11. M. Svrček (Vrútky) 49 – 352, 12.-13. O. Ralík (Nitra) a J. Skubák (Topoľčany) 42 – 358, 14. O. Mihalčo (Košice) 41 – 355 atď. (Riešitelia na 7.-9. mieste majú právo utvoriť druhé družstvo Slovenska, ktoré by súťažilo na MS mimo konkurencie.)

Z nominovanej desiatky sa nedostavili L. Packa a J. Valuška. Celkove sa na majstrovstvách zúčastnilo 22 riešiteľov z troch štátov (Slovensko 16, Česko 5, Grécko 1), hlavným rozhodcom bol Ivan Garaj.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy (posledné pred svetovým kongresom) bude v piatok 13. augusta t. r. od 18. h v Dome kultúry Ružinov, miestnosť 275. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred