Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.7.1993)


Problém č. 2655G. Mirri

III. cena

L'Italia Scacchistica 1955

Mat 2. ťahom


Problém č. 2656 – originál

Ladislav Polaček

Bratislava

Mat 6. ťahomTéma návratu

Reprodukovaná dvojťažka 2655 je príkladom na tému turnaja, ktorého vypísanie uvádzame nižšie. Titulok rubriky sa však týka bratislavského autora originálnej šesťťažky (nar. 29.1.1923), ktorý sa vracia do rodiny aktívnych šachových skladateľov po mnohoročnej odmlke. Ide o riešiteľsky náročnú skladbu so zaujímavým pokusom 1.Vh7? d4 2.Jc7+ Kf5 3.Vh6 c1V 4.Vf6+ Kg5 5.Je6+ K~ 6.Vh6 mat, ale 3...c1D,S!, resp. 2.J:d4+ Kd5 3.Je3+ Ke5 4.Vh6 K:d4 5.Vh5 a 6.Vd5 mat, ale 3...Kc5! – biela veža si preto musí v prvom ťahu vybrať iný "únik"... Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (V č. 2655/2656 začína biely a dá mat druhým/najneskôr šiestym ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2644 a 2645 vyhrávajú: Dušan Schwarz ml., Bieloruská 9, 821 06 Bratislava, Ivan Susedík, sídl. Žitava 15, 952 01 Vráble a Milan Zamboj, Ul. Rudnaya 7/1, 971 01 Prievidza.

Riešenie problému č. 2653 (Labai): 1. zvodnosť 1.Kc7? hrozí 2.Ja6 mat, 1...S:c4!, 2. zvodnosť 1.Vf4? hrozí 2.Sa3 mat, 1...J:c4!, riešenie 1.Vc1 hrozí 2.Je4 mat, 1...S:c4, J:c4 2.Ja6, Sa3 mat. Téma hrozbových paradoxov (Dombrovskisova) so zaujímavou náplňou obranných aj škodlivých motívov.

Riešenie problému č. 2654 (Kiss): 1.S:g4 hrozí 2.Da5+ (A) Jc5 3.Jd7 (B) mat, 1...Sf8 2.Jd7+ (B) K:d6 3.Sh2 (C) mat, 1...Jf6 2.Sh2+ (C) Jf4 3.J:g6 (D) mat, 1...V:d6 mat, 1...V:d6 2.Jg6+ (D) Kd5 3.Da5 (A) mat, 1...J:e7 2.Sh2+ (C) Kd5 3.Da5 (A) mat. Odclonenie Vd1 na d6 a viazanie Jd3 vežou d1 pri č. Kd6, odclonenie Vd1 na d5 a viazanie Jd3 vežou d1 pri č. Kd5 – to pripomína, že autor zložil túto trojťažku pôvodne na 3. svetovú súťaž. Pravda, okrem zložitej kombinačnej náplne si treba všimnúť aj "rotácie" typu AB-BC-CD-DA, AB-BC-CA a dokonca aj BC-CB, čo podľa moderných kritérií značne pridáva na hodnote. Dosiaľ jediná trojťažka nášho vynikajúceho skladateľa, len škoda, že už pár rokov o ňom nepočuť.


ŠACHprofil

Šieste tohtoročné číslo slovenského mesačníka prináša referáty z turnajov v Dos Hermanas (1. Karpov, 2. J. Polgár), Amsterdame (1. Short, 2. Kramnik) a Hlohovci (1. Frolov, 2. Meister, 3. Mokrý), pokračovanie článku z teórie otvorenia, tréningový test, správy o budúcich turnajoch a súťažiach, zaujímavosti z minulosti (Bogoľubov, Nimcovičova kniha) aj prítomnosti (Kasparov), rubriky korešpondenčného a kompozičného šachu (o retrográdnych skladbách), ako aj viacero drobných statí. Zdá sa nám, že toto číslo je z doterajších najpestrejšie.


Scacchi e scienze applicate

Taliansky vedecko-šachový časopis uvedeného názvu vypísal turnaj v skladaní dvojťažiek na túto tému: Po prvom ťahu bieleho kameňa (pokuse, zvodnosti) vznikajú najmenej dve hrozby, proti ktorým má čierny jediné vyvrátenie. V riešení tým istým bielym kameňom je len jedna hrozba. (Príklad na našom prvom diagrame má dva pokusy, jeden s piatimi a druhý so štyrmi hrozbami: 1.Je3? hr. 2.Df8, Df7, Df6, De5, Dg4 mat, 1.Je5? hr. 2.Df8, Df7, Df6, Dg4 mat, pričom vyvrátenia sú 1...c5!, resp. 1...c6!.) Turnaj napodiv nie je anonymný, lebo skladby (najviac dve od jedného autora) treba posielať priamo rozhodcovi: Giorgio Mirri, via Primo Maggio 1, 40026 IMOLA (BO), Taliansko, a to najneskôr do 30. novembra t. r. Tri najlepšie skladby získajú peňažné ceny 70 000, 50 000, 30 000 lír... (-kh)Vzad <<  >> Vpred