Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.6.1993)


 

Problém č. 2646 – originál

Zoltán Vicén st., Stará Bystrica

Mat 2. ťahom


Problém č. 2647V. Jerochin

I. cena

Probleemblad 1991

Mat 2. ťahomDvakrát – "Le-Grand"

Prvá dvojťažka obsahuje zdanlivú hru 1...Ke3 2.Df2 mat, ako aj zvodnosť 1.J:d5?. Reprodukcia je dielom známeho ruského autora, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj moderných dvojťažiek s témou zámeny funkcie ťahov: tentoraz ukazuje, ako možno zdvojiť známu Le-Grandovu tému, na čo mu slúžia zvodnosti 1.Kb5?/Jb6? s tematickými hrozbami 2.Sc5/Jb5 mat. – Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami (V oboch začne biely a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2634 a 2635 vyhrávajú: Jozef Barani, Ul. kpt. Nálepku 24, 053 01 Harichovce, Ján Grečný, Hviezdoslavova 9, 907 01 Myjava a Rastislav Lukáč (13-ročný), Obrancov mieru 1154, 020 01 Púchov.

Riešenie problému č. 2640 (Fasher): a) 1.Kc7 c:b7 2.Dd7 b8D mat, b) 1.Vd7 c7 2.De6 c8J mat. Analógia v blokovaní polí dámou a v matoch premenou pešiaka.

Riešenie problému č. 2641 (Packa): a) 1.Jf5 a8V 2.Ke4 Ve8 mat, b) 1.De3 d8S 2.Kd4 Sf6 mat. Tu je analogické všetko: ťahy čiernych figúr "do väzby", premeny na slabšiu figúru, ťahy kráľa a maty s väzbou troch figúr.


Samomat Jusupova

Patová situácia na tróne majstra sveta v praktickom šachu stále trvá, my si však pripomenieme ešte minuloročnú partiu zo semifinálového zápasu kandidátov, ktorá sa ukázala ako jedna z rozhodujúcich: TimmanJusupov (ruská hra): 1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.d4 J:e4 4.Sd3 d5 5.J:e5 Jd7 6.J:d7 S:a7 7.0-0 Se7 8.Df3 0-0! (obeť s perspektívou útoku – 9.S:e4 D:e4 10.De4 Sc6) 9.c3 Sd6! 10.Jd2 f5 11.c4 c6 12.Jb3 Dc7 (asi lepšie bolo 12...Dh4, ale pozícia čierneho je jasne lepšia, najmä vďaka postaveniu Je4) 13.h3 d:c4 14.S:c4+ Kh8 15.Sd2 Vae8 16.Vac1 Db8 17.a4 Ve7 18.Vcd1 f4 19.Sd3 Sf5 20.Jc5! (pri pomerne pasívnej hre čierneho Timman začína aktivizovať svoje sily) 20...Jg5 21.Dh5 S:d3 22.J:d3 Je4 (pozícia neveští rýchlu porážku čierneho, na jeho hodinách však ostáva päť minút na 18 ťahov...) 23.Vfe1 f3 24.g:f3 J:d2 25.V:d2 V:e1+ 26.J:e1 Dd8 (presnejšie bolo 26...g6) 27.Jd3 Df6 28.Je5 g6 29.Dh6 S:e5? (pozícia čierneho sa rúca, ale v boji o remízu bolo nevyhnutné 29...Kg8) 30.d:e5 D:f3 31.e6 De4?? a čierny si už nenechal ukázať mat D:f8, ale radšej sa vzdal (pravda, ani ináč by už partiu nebol zachránil, napr. 31...Kg8 32.e7 Ve8 33.Vd8 Df7 34.De3 h5 35.De5 Kh7 36.V:e8 D:e8 37.f4 Kg8 38.De6+ Kg7 39.Kf2 c5 40.Kg3 c4 41.Kh4 atď.). Ukážka, ako rýchlo sa aj v šachu môže zmeniť "počasie".


Mat-pat

37. číslo martinského kompozičného bulletinu má 16 strán a publikuje 33 originálnych problémov, state o predĺženej obrane v dvojťažkách (L. Salai sr.) a zaujímavých "výnimkách" v kompozičnom šachu (L. Packa), a ešte tri menšie články, ako aj riešenia, vypísania súťaží atď. Toto číslo je zo všetkých doterajších zrejme najlepšie. Jediné čo mu chýba, je adresa redakcie...


Memoriál G. Schillera

Východonemecký časopis Sächsische Zeitung vypísal pod uvedeným názvom medzinárodné súťaže v skladaní a) dvojťažiek, b) mnohoťažiek. Skladby treba poslať do 31.7.1993 na adresu Torstens Linss, Weberstrasse 9, D-0-5500 Nordhausen. Rozhodcami sú F. Hoffmann, resp. D. Müller a ceny v každom oddelení 150, 100 a 50 DM. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred