Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.6.1993)


Problém č. 2640 – originál

Eliahu Fasher, Izrael

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Sa7-b6


Problém č. 2641 – originál

Ladislav Packa, Galanta

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Vb4-g4Dvojníkové pomocné maty

Nech to znie akokoľvek "nešachovo", ale v pomocných matoch čierny spolupracuje s bielym na vytvorení matu, čiže čierny začína a pomáha bielemu dať mat daným počtom ťahov. Aby sme túto osobitú filozofiu priblížili širšiemu okruhu čitateľov, prezradíme prvé riešenie skladby známeho izraelského autora: 1.Kc7 c:b7 2.Dd7 b8D mat. Pravda, iné riešenie vznikne v pozícii b), t. j. po premiestnení Sa7 na b6. A podobne je tomu aj v druhom pomocnom mate, ktorý autor venuje B. Formánkovi k jeho šesťdesiatinám (6.6.1993), ibaže dvojník vzniká premiestnením Vb4 na g4. – Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému (resp. jedného riešenia) odmeníme knihami.

* Knihy za riešenia problémov č. 2628 a 2629 vyhrávajú Vladimír Bunganič, Partizánska 2, 066 01 Humenné, L. Pajtínová, Ul. energetikov 25, 971 01 Prievidza a Zoltán Vicén, 023 04 Stará Bystrica 676.

Riešenie problému č. 2634 (Valuška): Zvodnosť 1.Sc4? hrozí 2.Db6 mat, 1...De5, S:d3 2.Se3, Se5 mat, 1...J:d3!, riešenie 1.Vg5 hrozí 2.Se3 mat, 1...De5, S:d3 2.S:e5, Db6 mat (1...J:d3 2.D:c4 mat). Mat hrozby a maty po dvoch rovnakých obranách sa v riešení oproti zvodnosti cyklicky zamenia: hrozbová Lačného téma. Zaujímavý je mechanizmus úvodníka, keď pripravená batéria Vg4-Sf4 zanikne a nahradí ju jednoduché napadnutie poľa e5.

Riešenie problému č. 2635 (Šaňšin): 1. zvodnosť 1.e8D? hrozí 2.Vf6 aj Vf4 mat, 1...S:e5 2.Vg4 mat, 1...Jf3!, 2. zvodnosť 1.Jc2? hrozí 2.Vg4 mat, 1...S:e5 2.Vf6 mat, 1...Vg6!, riešenie 1.Jg2 hrozí 2.Vg4 mat, 1...S:e5 2.Vf4 mat (1...Vg6, Jf2 2.Dc2, Ve3 mat). Trojfázový vzťah medzi hrozbami a matmi po 1...S:e5 je veľmi originálny, keďže zahŕňa jednu dvojitú hrozbu, ktorá sa v ďalších fázach "separuje". Pripájame ešte opravu zemepisnej chyby: mesto Oš je v Kirgizsku a Valerij Šaňšin nie je reprezentantom Ruska...


Open neďaleko Bratislavy

V rakúskom mestečku Parndorf (asi 25 km od Bratislavy) sa uskutoční v dňoch 4.-6. a 10.-13. júna t. r. open turnaj v praktickom šachu s medzinárodnou účasťou (švajčiarskym systémom na 7 kôl). Vklad je 200 ATS (ročník 1977 a mladší, ako aj ženy 100 ATS), medzi víťazov bude rozdelených osem cien od 2000 do 200 ATS. Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr 3. júna na bratislavský telefón 765 800 (J. Macek), kde dostanú aj podrobnejšie informácie.


Korešpondenčná udalosť

15. apríla t. r. sa začal zápas Rusko – "Zvyšok sveta" v korešpondenčnom šachu. Hrá sa na dvadsiatich šachovniciach, pričom za svet musia hrať šachisti všetkých piatich kontinentov a maximálne dvaja z jednej krajiny (čo ich zrejme znevýhodňuje). Na prvej šachovnici sa stretnú Sanakojev so Slothom (Dánsko) a na druhej ďalší dvaja exmajstri sveta Zagorovskij s Rittnerom (Nemecko). Na 10. šachovnici hrá náš veľmajster Franzen s Kopylovom (pričom Česko nemá svojho reprezentanta). Posledná šachovnica je vyhradená ženám: Belavenecová – Kristolová (Izrael).


Súťažili riešitelia

V rámci turnaja Slovan open sa uskutočnila 8. mája t. r. v Bratislave menšia riešiteľská súťaž, v ktorej zvíťazil Peter Gvozdják z Bratislavy (24 bodov za 48 minút) pred Milanom Svrčkom z Vrútok (19 – 88) a Ľubomírom Širáňom z Bratislavy (14 – 111). Medzi účastníkmi bol aj jeden Nemec a Rakúšan. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred