Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.6.1993)


Problém č. 2642K. Gavrilov

Wiener Schachzeitung 1905

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2643 – originál

Alexander Pituk a Cyril Opalek

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Sd3<–>Jf3Dvojčatá od dvojice

Popri "riešiteľskej" miniatúrnej dvojťažke starého ruského majstra uverejňujeme dvojníkový pomocný mat, ktorým nás prekvapila dvojica známych slovenských autorov. Ich súhrnný vek je viac ako 155 rokov, preto čerstvý "iba" šesťdesiatnik B. Formánek si osobitne cení, že mu túto veľmi peknú skladbu venovali... Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (V č. 2642 začne biely a dá mat druhým ťahom; v pomocnom mate začne čierny a pomáha bielemu dať mat druhým ťahom, pričom tá istá výzva platí aj pre pozíciu b), v ktorej si b. Sa3 a č. Jf3 navzájom vymenia miesta.)

* Knihy za správne riešenia problémov č. 2630 a 2631 vyhrávajú: Katarína Gužáková, F. Kráľa 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves, Zdeněk Rek, Krásnohorská 20, 851 07 Bratislava a Martin Repiský, Snežienková 50, 971 01 Prievidza.

Riešenie problému č. 2636 (Slesarenko a Šaňšin): Zdanlivé hry 1...De3, c4 2.f:g3, Sh6 mat, 1.zvodnosť 1.Dd3? hrozí 2.f:g3, V:f5 mat, 1...J:e4!, 2. zvodnosť 1.D:c5? hrozí 2.f:g3, Sh6 mat, 1...J:e4, S:e5 2.V:f5, D:e5 mat, 1...f:g2!, riešenie 1.Dc4 hrozí 2.V:f5 mat, 1...J:e4, S:e5 2.f:g3, Sh6 mat. Zaujímavá moderná dvojťažka so zámenou dvoch obrán a dvoch matov, ale navyše aj s tematickými hrozbami, ktoré vedú k hrozbovým paradoxom (pričom osobitne treba upozorniť na dvojité hrozby, v poslednom čase veľmi obľúbené).

Riešenie problému č. 2637 (Gvozdják): Zvodnosť 1.Se3? hrozí 2.Dc3 mat, 1...D:e3, Df6 2.Je5, J:f6 mat, 1...c6!, riešenie 1.Jf6 hrozí 2.Je5 mat, 1...De3, D:f6 2.S:e3, Dc3 mat. Teda 1.A/B-C/D sa zmení na 1.D/C-A/B. Táto náročná formula je podmienená duchaplnou motiváciou, v ktorej prím hrajú zacláňania a odcláňania línií: 1.Se3 zacloní f3-c3, odcloní f6-c3, kdežto 1.Jf6 zacloní f3-f8 a odcloní e3-e5. Stojí to za podrobné preštudovanie!


Odkazy redakcie

(V. J., Bratislava): Máte pravdu, v probléme č. 2626 (Lebloch) neexistuje zdanlivá hra 1...d5 2.D:e5 mat?, lebo kráľ má únik na d3.

(M. K., Bratislava): Vo dvojťažke č. 2629 (Pituk) je všetko v poriadku: po 1.Ve5 Jb6 ide 2.Sc3 mat, kdežto 1.d3? viazne na 1...e:d3!


Skladateľská súťaž

Redakcia denníka České a moravsko-slezské zemědělské noviny vypísala na rok 1993 medzinárodnú súťaž v skladaní trojťažiek. Rozhodcom je Jaroslav Karel, ceny 400, 300, 200 a 100 korún českých (pre zahraničných autorov vo forme šachových kníh). Originálne skladby treba posielať na adresu redakcie denníka, Na Florenci 19, 112 86 Praha 1.


* * *

Dortmund 1993

Hlavný turnaj šachového festivalu sa skončil výrazným víťazstvom Karpova (5,5 bodu, 2. Kramnik 4, 3. Lutz 4, Kamsky 3,5), my však prinášame partiu, v ktorej mladý Američan porazil mladého Francúza (Kamsky – Lautier, sicílska obrana): 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 c:d4 4.D:d4 a6 5.Sg5 Jc6 6.Dd2 Jf6 7.Sd3 e6 8.c4 h6 9.Sf4 d5 10.e:d5 e:d5 11.0-0 Se7 12.Jc3 Sg4 13.c:d5 S:f3 14.d:c6 S:c6 15.Vad1 0-0 16.S:h6! g:h6 17.D:h6 Ve8 18.Sc4 Sd7 19.Vd4 Sf8 20.Dg6+ Sg7 21.D:f7+ Kh8 22.Vh4+ Jh7 23.V:h7+ K:h7 24.Dh5+ Sh6 25.Sd3+ Kg8 26.D:h6 a čierny sa vzdal. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred