Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.3.1994)


Problém č. 2718Á. Jakab

Večernie novosti 1963

Mat 2. ťahom


Problém č. 2719 – originál

Anton Bidleň, Humenné

Mat 3. ťahomBiely na ťahu

Hoci v "normálnych" problémoch biely vždy začína, týmto špeciálnym odborným pojmom sa zvyknú označovať skladby, v ktorých takmer naopak, je všetko pripravené, akoby biely bol už ťahal. Pekným príkladom je prvý diagram, kde po ťahu čierneho 1...S:d7 ide 2.Da8 mat a po 1...c6/c5 2.Db6 mat. Stačilo by zahrať "bezvýznamný" ťah a všetko vyjde bez zmeny – ale takého ťahu niet, napr. 1.Kb5? c6+!. "Biely na ťahu" musí preto vymyslieť niečo iné... Trojťažka nemá veľmi podarený úvodník, ale azda zaujme prechádzkami čierneho kráľa. – Riešenia problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2718 b. Ka5 Dd8 Va6 Jd7 (4), č. Kb7 Sc8 Pc7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2719 b. Kb4 Vb1 Vb6 Sb7 Jd6 Pa2 c3 d5 f6 (9), č. Kb8 Pc4 f7 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2705 a 2706 vyhrávajú: Vojtech Derzsi, Sídl. Hôrka 9, 055 01 Margecany, Rudolf Kováč, Sládkovičova 19, 927 01 Šaľa a Peter Stefani, Uhrovecká 8, 841 07 Bratislava.

Riešenie problému č. 2712 (Salai): Zvodnosti 1.d6? tempo 1...Je3~ 2.Db7 mat, 1...J:d5!, 1.Db7? Je3~ 2.d6 mat, 1...J:d5 2.D:d5 mat, 1...K:f4!, 1.V:g3? Je3~ 2.Dh1 mat, 1...J:g2!, 1.Dh1? Je3~ 2.V:g3 mat, 1...J:g2 2.D:g2 mat, 1...e:f4!, 1.f6? Je3~ 2.g7 mat, 1...J:f5!, 1.g7? Je3~ 2.f6 mat, 1...J:f5, K:f4 2.D:f5, Dh4 mat, 1...e:f4!, 1.c3? Je3~ 2.Sb1 mat, 1...J:c2!, riešenie 1.Sb1 tempo 1...Je3~, J:c2, e:f4, K:f4 2.c3, S:c2, De7, Dh4 mat. Zaujímavé opakovanie "logiky" recipročných zvodností až do vyústenia s najbohatším obsahom. Oprava.

Riešenie problému č. 2713 (Ralík): 1...Se6 2.Vh5 Sd7+ 3.Kf7 Kb7 4.g5 Kc6 5.Kg6 Kd5 6.Vg7 Ke4 7.Vh6 Kf3 8.Kh5 Kg3 9.Vgg6 Sg4 mat, 1...Sc4 2.Vb4 Sb5+ 3.Kf7 Kb8 4.g5 Kc8 5.Kg6 Kd8 6.Vh7 Ke8 7.Vhh4 Kf8 8.Kh5 Kg7 9.Vbg4 Se8 mat. Rozhodca ocenil obdivuhodnú jednoznačnosť oboch riešení a echové maty (i keď druhý nie je modelový).


Rekordy

O šachové rekordy sa šachisti (ale možno aj nešachisti) zaujímali už oddávna, ale až v 30. rokoch nášho storočia sa pokúsil Američan lrwing Chernew (nar. 1900) zhromaždiť dovtedy roztrieštené informácie vo svojich knihách Curious Chess Facts a Wonders and Curiosities of Chess. V súčasnosti pokračujú v Chernewových šľapajach Holanďan Tim Krabbé (1943) a Angličan Ken Whyld (1926). Prvý z nich publikoval v časopise New in Chess (1985) článok Record Inventory. Tu je niekoľko "jeho" rekordov, všetky zo skutočne hraných partií:

* Najdlhšia partia bez brania: Medina – Gligorić, Palma de Mallorca 1967 – po 29...Ve7 sa biely vzdal.

* Najneskoršie prvé branie: Chajes – Grunfeld, Karlovy Vary 1923 – 57.J:e7.

* Najdlhšia séria braní: Heidenfeld – Littleton, Dublin 1964 – 13 braní medzi 20...J:c2 a 26...V:f4.

* Najväčší počet šachov: Franzen – Hausner, Trnava 1982 – 104 šachov (28 dal biely, 76 čierny).

* Najdlhšia séria ťahov jedným kameňom: Mackenzie – Mason, Londýn 1882 – 73 ťahov čiernou dámou.

* Najneskoršia rošáda: Bobocov – Ivkov, Beverwijk 1966 – 46.0-0. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred