Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.4.1994)


Problém č. 2727 – originál

Stanislav Hudák, Topoľovka

Mat 2. ťahom


Problém č. 2728 – originál

Anton Bidleň, Humenné

Mat 4. ťahomSkladatelia z východu

Autor dvojťažky má v našej rubrike premiéru, pravda, svoju prvotinu uverejnil už 27.5.1988 vo Východoslovenských novinách. Druhý autor je našim riešiteľom dobre známy, ale začínal v tej istej rubrike, i keď o osem rokov skôr. Aby jeho štvorťažka nebola taká náročná, prezradíme úvodník: 1.Sc8... Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2727 b. Kd7 De1 Vd8 Vf3 Sg2 Pd2 (6), č. Kd4 Pd3 e5 (3), biely začne a má mat druhým ťahom; 2728 b. Kd8 Dh6 Vc5 Sg1 Sh3 Pa2 a6 c2 f4 (9), č. Kb6 Jg6 Pa3 a4 a7 c6 e3 e4 g2 h7 (10), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2712 a 2713 vyhrávajú: Rastislav Búry, Nábrežná 9164, 960 01 Nová Baňa, František Herchl, Jaltská 3, 040 22 Košice a Rastislav Rožok, Záhradná 44, 079 01 Veľké Kapušany.

Problém č. 2712 (Salai) z 18.2.1994 bol neriešiteľný. Autor ho opravuje odstránením jazdca d4 a pridaním bielej veže g5. Celý uvedený obsah ostáva zachovaný. Autor aj redaktor sa riešiteľom ospravedlňujú za túto chybu.

Riešenie problému č. 2720 (Závodník): Pripravené varianty po všetkých ťahoch čierneho: 1...b3, c4, Je7~, Jg7~ 2.c4, Vb5, Sc6, Se6 mat, úvodníkom je čistý tempový ťah 1.Va6, po ktorom sa celý obsah zachová (s nepatrným rozdielom 1...c4 2.Va5 mat). Na začiatok veľmi dobrá skladba, tešíme sa na ďalšie.

Riešenie problému č. 2721 (Roszkoš): 1.Jd4 hrozí 2.D:e6 mat, 1...S:c8 2.J:c4+ Kf4 3.g3 aj S:d6 mat, 1...J:d4 2.c:d4+ Kf4 3.g3 mat, 2...K:d4 3.Dc5 mat, 1...Kf4 2.g3+ atď. Po ľubovoľnom odťahu Je6 (napr. 1...Jg7) môže nasledovať viacero pokračovaní. Až na ten duál v mate celkom dobre zvládnutá trojťažka, pravda, v ďalšej tvorbe autorovi odporúčame viac "šetriť materiálom".

* Ďalšími vedúcimi oddelení 5. svetovej súťaže v kompozičnom šachu sa stali: v dvojťažkách Ladislav Salai, Bellova 8, 036 01 Martin, v trojťažkách Zoltán Labai, Apátska 42, 941 07 Veľký Kýr a v samomatoch Oliver Ralík, Javorová 9, 949 01 Nitra-Chrenová. Na adresy vedúcich oddelení treba posielať skladby určené pre svetovú súťaž; ich témy sme v našej rubrike podrobne publikovali a komentovali. (-kh)


Timoščenko a dievčatá

Tohoročná šachová olympiáda sa začne 16. novembra v gréckej Soluni (Thessaloniki). Aby sa na nej popri silnom družstve mužov uplatnili aj ženy, Slovenský šachový zväz pre ne "prenajal" dvoch významných trénerov: medzinárodného majstra Alojza Lanča z Trnavy a veľmajstra Gennadija Timošcenka z Nitry. Áno, tento výborný šachista (medzitým tri roky tréner samého Kasparova), si vybavuje naše občianstvo a mieni sa u nás definitívne usídliť. Na prvom sústredení šachových reprezentantiek, ktoré sa nedávno uskutočnilo na SZTK v Bratislave, sa im obaja tréneri predstavili a dohodli sa na spôsobe trénerskej práce. Naše ženy zatiaľ predstavuje osem dievčat na čele s Evou Repkovou z Novej Ľubovne (ktorá v súčasnosti študuje v Bratislave). V kádri sú samé dorastenky: Maceková, Kováčova a R. Pokorná z Bratislavy, Hagarová z Kežmarku, Kačincová z Budmeríc, Mudrochová zo Šale a Sedláková z Prešova. Repková je istá, ale ktoré dve ďalšie pocestujú do Grécka? Za ich menovanie budú zodpovední obaja tréneri. Žensky šach sa u nás dosiaľ pomerne zanedbával, ale zdá sa, že v tomto roku nastane priaznivý obrat...


Vzad <<  >> Vpred